REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8405
Tytuł: Ojczyzna – dom – świątynia – matka. Wyobrażenia Ziemi Świętej we wspomnieniach podróżników doby romantyzmu
Autorzy: Kulczycka, Dorota
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 277-291
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: DOROTA KULCZYCKA, dr hab., pracownik w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje się literaturą romantyczną i współczesną. W jej dorobku znajdują się artykuły poświęcone twórczości: J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, B. Leśmiana, K. I. Gałczyńskiego, J. Hartwig, St. Barańczaka. Wydała monografię „Jestem jak człowiek, który we śnie lata...”. O symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego (Zielona Góra 2004). Autorka następujących książek: „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka (Zielona Góra 2008), Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu (Zielona Góra 2012) oraz W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie (Zielona Góra 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8405
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Kulczycka_Ojczyzna_dom_swiatynia_matka.pdf425,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.