REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8402
Tytuł: Romantycy i inność. Pogranicza kulturowe w prelekcjach paryskich Mickiewicza
Autorzy: Kuziak, Michał
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 239-247
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MICHAŁ KUZIAK, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Komparatystyki ILP). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza (Słupsk 2007) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim (Słupsk 2001), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, Bielsko-Biała 2005), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”). Redaktor licznych tomów zbiorowych, w tym: Juliusza Słowackiego. Wyobraźni i egzystencji (Słupsk 2002); Romantyzmu i nowoczesności (Kraków 2009) oraz Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? (Słupsk 2010). Wydał ostatnio: Inny Mickiewicz [Gdańsk 2013]
URI: http://hdl.handle.net/11320/8402
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kuziak_Romantycy_i_innosc.pdf287,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.