REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8397
Tytuł: Spór o konsekwencje Unii Brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku
Autorzy: Kołbuk, Witold
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 163-176
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: WITOLD KOŁBUK, prof. dr hab., kierownik Katedry Kultury Bizantyńsko-Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania badawcze: geografia historyczna kościoła katolickiego w Polsce; kultura bizantyjsko-słowiańska; historia Europy Wschodniej oraz nauki humanistyczno-społeczne i polityka gospodarcza. Współredaktor (z A. Nowackim i L. Puszakiem) tomu Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (Lublin 2010). Autor następujących publikacji książkowych: Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim. 1835–1875 (Lublin 1992), Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772–1914. Rozprawa habilitacyjna (Lublin 1992), jak również Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne (Lublin 1998).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8397
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Kolbuk_Spor_o_konsekwencje_Unii_Brzeskiej.pdf366,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.