REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8388
Tytuł: Koncepcja Europy w myśli filozoficznej Piotra Czaadajewa
Autorzy: Bezwiński, Adam
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 51-59
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ADAM BEZWIŃSKI, prof. zw. dr hab., pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 2003 roku). Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska doby romantyzmu, refleksja teoretyczna na temat relacji pomiędzy światopoglądami a ich realizacją estetyczną, poetycką. Podejmuje tematy związane z rosyjską myślą religijną XIX wieku, współczesnym stanem prawosławia w Rosji, polsko-rosyjskimi spotkaniami na płaszczyźnie idei i polityki, Rusią i Rosją jako ikoną prawosławia. Autor sześciu rozpraw naukowych, w tym: Twórczości poetyckie Aleksego Chomiakowa (Wrocław 1976); Idealistów moskiewskich. Z dziejów romantycznej myśli i literatury rosyjskiej (Bydgoszcz 1983) oraz Nowego Testamentu Fiodora Dostojewskiego (Bydgoszcz 2011). Członek komitetu Słowianoznawstwa PAN, a także komitetu redakcyjnego czasopism „Slavia Orientalia” oraz „Studia Literaria Polono-Slavica”. Od 2000 roku współpracownik Komisji Kultury Słowian PAU. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Współpracuje z Filharmonią Pomorską przy organizacji Kongresów Naukowych Musica Antiqua Europae Orientalis.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8388
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Bezwinski_Koncepcja_Europy.pdf329,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.