REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8387
Tytuł: Dzień z Wiktorem Aleksandrowiczem Choriewem: Grodno
Autorzy: Janicka, Anna
Ławski, Jarosław
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 37-49
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANNA JANICKA, dr, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska II połowy XIX wieku, twórczość Gabrieli Zapolskiej. Autorka m.in. studiów: Figury tożsamości. O języku bohaterek w prozie Grabieli Zapolskiej (1998); „…Z punktu widzenia Małgosi”. Faust i kobiety (2001), a także Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów (2011). Współredaktorka tomu: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012). Ostatnio zredagowała i opracowała również książkę Marka Szladowskiego zatytułowaną (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (Białystok 2012). Przygotowała książkę o twórczości autorki Żabusi: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki (Białystok 2013). Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
JAROSŁAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze Romantyzmu, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Białystok 2005), a także Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Współredaktor tomów (z prof. H. Krukowską): Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, Białystok 1999, 2001), Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (Białystok 2005), jak również (z K. Korotkichem) Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm (Białystok 2004), Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza (t. 1-2, Białystok 2006, 2007), (z M. Sokołowskim) Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku (Białystok – Warszawa 2009). Edytor Horsztyńskiego J. Słowackiego w serii „Biblioteki Narodowej” (Wrocław 2009). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8387
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Janicka_J_Lawski_Dzien_z_Wiktorem_Aleksandrowiczem_Choriewem.pdf1,86 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.