REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8379
Tytuł: Motywy apokaliptyczne w poezji Julina Tuwima
Inne tytuły: The Apocalypse motives in Julian Tuwim’s poetry
Autorzy: Jurkowska, Monika
Słowa kluczowe: Apokalipsa
prorok
cywilizacja
miasto
słowo
chocholi taniec
the Apocalypse
prophet
civilization
city
word
Chochol’s dance
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 263-284
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Autorka, podejmując temat obecności motywów apokaliptycznych w twórczości Tuwima, wskazuje, że są one popularne w całej jego twórczości. Swoją analizą Autorka obejmuje utwory od Juweniliów przez młodopolskie wiersze po satyrę Bal w Operze. Wskazuje związki między koncepcją poety-proroka a światem pozbawiającym się człowieczeństwa, ciążącym ku apokaliptycznej zagładzie słowa, miasta, dziejów.
The author writes about the apocalypse motives in Julian Tuwim’s works and points out that they are popular and present in all of his writings. The poems analysed come from the collection of poems Juwenilia through Young Poland’s period poems to the satire Bal w Operze [The ball at the opera]. There are connotations between the concept of a poet-prophet and world losing its humanity moving to apocalyptic destruction of word, city, history.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Monika Jurkowska ‒ absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, doktorantka Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat życia i twórczości krytycznoliterackiej wczesnoromantycznego twórcy Jana Ludwika Żukowskiego (1803-1831) Autorka artykułów m.in. Słowiańska młodość – rzymska dojrzałość. Koncepcja poety i poezji w liryce K. Wojtyły (2013), Biblioteka Izabeli z Poniatowskich Branickiej (1772-1808) w Białymstoku (2014), Historia literatury niemieckiej według Edwarda księcia Lubomirskiego (1796-1823) (2016), Romantyczne korzenie regionalizmu: „O pańszczyźnie” i „Wyjątek z pisma o pieśniach ludu” Jana Ludwika Żukowskiego (2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8379
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Jurkowska_Motywy_apokaliptyczne_w_poezji_Julina_Tuwima.pdf571,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.