REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8363
Tytuł: Za co kochają Tuwima Rosjanie?
Inne tytuły: Why do Russians love Tuwim?
Autorzy: Supa, Wanda
Słowa kluczowe: umiejętności tłumaczeniowe
czasy Rosji Sowieckiej
literatura rosyjska
translation skills
Soviet Union times
post Soviet Union times
Russian literature
Data wydania: 2017
Data dodania: 3-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 107-119
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: W artykule omówiono (skrótowo) recepcję oryginalnej twórczości J. Tuwima oraz jego przekładów z literatury rosyjskiej w Rosji w czasach radzieckich oraz postradzieckich. Krótko scharakteryzowano też rosyjskie przekłady (A. Achmatowa, L. Martynow, K. Czukowski) tekstów polskiego poety dla dorosłych i dla dzieci. Tuwim był i jest ceniony w Rosji za oryginalną poetykę, kunszt translatorski i popularyzację literatury rosyjskiej w Polsce. Nawiązując do dorobku polskiej tuwimologii, współcześni poloniści rosyjscy i tłumacze podejmują próbę przybli-żenia odbiorcy rosyjskiemu jak najpełniejszej wiedzy o życiu i twórczości autora Balu w Operze.
The article presents (in brie) the reception of Tuwim’s original works and his translations from Russian literature in Russia during Soviet Union times and after. Translations into Russian (by A. Achmatova, L. Martynov, K. Czukowski) of the Polish poet’s works for adults and children is also briefly characterized, Tuwim has always been valued in Russia for original poetics, translation skills and popularization of Russian literature in Poland. Regarding the Polish studies on Tuwim contemporary Russian teachers of Polish and translators try to draw the Russian readers’ attention to the fullest knowledge about the life and works of Bal w operze author.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Wanda Supa ‒ prof. dr hab. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi wykłady z historii literatury rosyjskiej od przełomu XIX i XX wieku po czasy najnowsze, wykłady z literatury powszechnej oraz seminaria magisterskie i licencjackie. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę rosyjską XX i XXI wieku oraz literaturę białoruską – obie w kontekście literatury światowej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8363
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Supa_Za_co_kochaja_Tuwima_Rosjanie.pdf445,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.