REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8337
Tytuł: Tuwim – poeta kultury
Inne tytuły: Tuwim- culture’s poet
Autorzy: Wesołowska, Elżbieta
Słowa kluczowe: Tuwim
starożytność
kultura antyczna
Tuwim
antiquity
antique culture
Data wydania: 2017
Data dodania: 3-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 35-46
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Artykuł jest swobodną analizą trzech młodzieńczych wierszy Tuwima, wydanych dopiero w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku. Jest w nich obecny w różny sposób antyk grecko-rzymski, co zapowiada już późniejsze zainteresowanie Poety starożytną kulturą i literaturą, tak znamienne dla jego całej twórczości poetyckiej. Antyk obecny w wybranych juweniliach Tuwima na poziomie leksykalnym, formalnym lub gatunkowym, daj nam pewnien wgląd w świat młodzieńczych fascynacji młodego Tuwima wraz z jego zapatrzeniem na starożytność.
The article is a free analysis of three juvenile Tuwim’s poems published in the ninety-nineties. Greek and Roman antiquity is present in them in different ways, which indicates poet’s future interests in antique culture and literature so significant for all his poetry works. The antiquity is present in the chosen Tuwim’s juvenilia on three levels: lexical, formal and genre. This allows us to have an in-sight into young Tuwim’s interests and fascinations with antiquity.
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Elżbieta Wesołowska ‒ filolog klasyczny, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Klasycznej UAM. Z wykształcenia także matematyk. Interesuje się antycznym teatrem rzymskim, a głównie tragedią. Autorka książek o Senece i Owidiuszu oraz artykułów z zakresu literatury łacińskiej i recepcji antyku w czasach nowożytnych. Ostatnio swoje zainteresowania skierowała także na korespondencje sztuk antycznych. Przełożyła dwie tragedie Seneki, tragedię „Okawię” i wybór greckich epigramów kobiecych. Jest także autorką przekładu wyboru poezji wygnańczych Owidiusza oraz tegoż autora „Fasti. Kalendarz poetycki”. Autrka monografii „Postaci w ‘Medei’ i ‘Fedrze’ Seneki w perspektywie akcji oraz interakcji scenicznej”, „Prologi tragedii Seneki w świetle komunikacji literackiej” oraz „Rzymska literatura wygnańcza”, t. I: Cyceron i Seneka.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8337
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Wesolowska_Tuwim–poeta_kultury.pdf433,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.