REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8299
Tytuł: Kontrola celno-skarbowa podmiotów działających na rynku paliw w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług
Inne tytuły: Customs and Tax Control of Entities Operating on the Fuel Market in the Scope of Excise Duty and Fuel Charge as well as Tax on Goods and Services
Autorzy: Reiwer-Kaliszewska, Anna
Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: excise tax
fuel tax
VAT
National Tax Administration
customs and tax control
akcyza
opłata paliwowa
podatek VAT
Krajowa Administracja Skarbowa
kontrola celno-skarbowa
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-wrz-2019
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 3, 2019, s. 27-38
Abstrakt: The article discusses the issues of fuel market control in the field of excise duty and fuel tax as well as VAT before the establishment of the National Fiscal Administration and changes to the structure of the fiscal authority and their impact on the efficiency of collection of these levies. The merger of the tax system with the parallel introduction of legislative changes limited the activity of the grey economy on the fuel market and resulted in the increase in inflow to the state budget from the fuel industry in 2017. This was not only due to the excise and fuel charge, but mainly to VAT. The emergence of these positive, related phenomena was possible due to a uniform approach to both excise duty and fuel charge as well as VAT. Criminal proceedings oft en consisted of paying excise duties and customs duties, but not paying VAT. Among others, this was possible due to the inconsistent control system of the fuel market, where excise duty and fuel charge control were exercised by customs authorities and VAT by the tax and fiscal control authorities. The legislative changes that entered into force on 1 March 2017 have eliminated this incoherence. The merger of tax and control procedures for entities from the fuel industry in one organization, which could be the head of the customs and tax office, should result in an increase in tax revenues to the state budget.
Afiliacja: Anna Reiwer-Kaliszewska - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
Tomasz Nowak - Urząd Celno-Skarbowym w Opolu
Nota biograficzna: Anna Reiwer-Kaliszewska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, doradca podatkowy. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim tematykę prawa celnego, szczególnie środki ochrony handlu Unii Europejskiej, a także prawo podatkowe.
Tomasz Nowak – pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Opolu, były funkcjonariusz Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
E-mail: Anna Reiwer-Kaliszewska: areiwer@yahoo.co.uk
Tomasz Nowak: tomasz.nowak3@mf.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8299
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.03.02
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6724-8137
0000-0001-6022-9139
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 3

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.