REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8295
Tytuł: Werner Jaeger o tragedii greckiej i tragizmie
Inne tytuły: Werner Jaeger on Greek tragedy
Autorzy: Śliwiński, Marian
Słowa kluczowe: Werner Jaeger
Greek tragedy
theocentricism
anthropocentrism
rationalism
tragedia grecka
teocentryzm
antropocentryzm
racjonalizm
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 285-311
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: Werner Jaeger represented the modern paradigme dominated by individualism, historicism, nationality. He interpreted the Greek tragedy in modern categories. Accordingly to filhellenism he connected to Greece the unity of subject and object contrasted to dualism of subject and object attributed to Christianity. He used the opposition of theocentrism and anthropocentrism derived from the reneissance and reformation. To him the tragedy was totally determined by the Greek national history. He distinguished three periods in the Greece history: mythical, rationalistic and theological. The tragedy, related with the myth, recorded the dialectical transition from the mythical period to the rationalistic one. To explain the Greece tragedy Jaeger began from the assumption of drastic asymmetry between this world and the next.
Nota biograficzna: MARIAN ŚLIWIŃSKI – dr hab., prof. emerytowany, badacz romantyzmu, autor książek Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego (Słupsk 1986), Człowiek‑Ryba. Szkice marynistyczne (Słupsk 1991), Norwid wobec antyczno‑średniowiecznej tradycji uniwersalizmu europejskiego (Słupsk 1992), Czytając romantyków (Zielona Góra 1997), Szkice o Norwidzie (Warszawa 1998), Motywy romantyczne (Piotrków Trybunalski 1999), Romantyzm (Piotrków Trybunalski 2000), W kręgu historii literatury i kultury (Piotrków Trybunalski 2001), Jednostka – naród – historia (Piotrków Trybunalski 2007), Krasicki jako przeciwnik Arystotelesa. Z dziejów nowożytnej recepcji paradygmatu perypatetycko‑scholastycznego (Piotrków Trybunalski 2008), Arystoteles, scholastyka, religia serca. Szkice historycznoliterackie (Jastrzębie‑Zdrój 2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8295
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Sliwinski_Werner_Jaeger_o_tragedii_greckiej_i_tragizmie.pdf325,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.