REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8291
Tytuł: Michał Wielhorski i Gabriel Bonnot de Mably. Oświeceniowa myśl francuska a ewolucja poglądów sarmackiego republikanina
Inne tytuły: Michał Wielhorski and Gabriel Bonnot de Mably. French philosophy of Enlightenment and evolution of views of sarmatian republican
Autorzy: Suchodolski, Patryk
Słowa kluczowe: Michał Wielhorski
Gabriel Bonnot de Mably
XVIII century
Enlightenment
Polish‑Lithuanian Commonwealth
political system
reform
XVIII wiek
Oświecenie
Rzeczpospolita Obojga Narodów
system polityczny
reforma
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 241-250
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: In this article author depicts influence of French political philosophy of the Enlightenment period, represented by Gabriel Bonnot de Mably, on views of typical sarmatian conservatist, namely Lithuanian Master of the Kitchen, Michał Wielhorski. Wielhorski, representing mentality characteristic for this group, during so‑called Czaplic’s sejm of 1766 defended the law of liberum veto and opposed reforms proposed by Czartoryskis’ “Familia”. After forming of Bar confederation in 1768 he became its representative on French court, what allowed him to contact Mably. As a result, political views of Master of Kitchen undergoal most complete revaluation, what can be seen in treatise published in 1775 O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw (Eng. Of restoration of former government by Republic’s fundamental laws). In its content influence of French philosopher is clearly visible, beside legal and constitutional concepts of Enlightement period (sovereignity of nation, separation of powers, contractualism).
Afiliacja: Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
Nota biograficzna: PATRYK SUCHODOLSKI − mgr historii, absolwent Wydziału Historyczno‑Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant Wydziału Filologicznego tejże uczelni. Były pracownik Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, obecnie pracownik Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: recepcja reformacji na gruncie polskim, przemiany kulturalno‑społeczne drugiej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim i północno‑zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego, działalność badawcza i twórcza Zygmunta Glogera: literatura, etnografia, historia. Wykonawca w grantach NPRH: „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach”, „Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji Pism rozproszonych Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach” (kierownik: prof. Jarosław Ławski) oraz „Młodzi pozytywiści warszawscy: »Przegląd Tygodniowy« 1866–1876” kierownik: prof. Anna Janicka). Autor artykułu Grodzieńszczyzna w badaniach Zygmunta Glogera opublikowanego w wydawnictwie pokonferencyjnym Rola dialogu między grupami etnicznymi w tworzeniu i rozwoju społeczeństwa (Grodno 2018).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8291
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Suchodolski_Michal_Wielhorski_i_Gabriel_Bonnot_de_Mably.pdf224,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)