REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8286
Tytuł: Rozum – wiara – objawienie. O Stokrótkach i Chmurach Juliusza Słowackiego
Inne tytuły: Reason – faith – revelation. About Stokrótka and Clouds by Juliusz Słowacki
Autorzy: Korotkich, Krzysztof
Słowa kluczowe: daisies
clouds
metaphysics
romantic poetry
imagination
spiritual transformation
spirituality
fortune‑telling
faith
revelation
mysticism
stokrotki
chmury
metafizyka
poezja romantyczna
wyobraźnia
przemiana duchowa
duchowość
wróżby
wiara
objawienie
mistycyzm
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 161-183
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: This paper was devoted to two poems by Juliusz Słowacki, written on July 21, 1835 in Switzerland: Stokrótki and Chmury. The subject of the research is a special poetic project by Słowacki, which is visible both in the construction of the poems, as well as in their ideological and philosophical meaning. The poet’s intention suggests that the poems should be read as a coherent piece, created in one day and describing one day. Reading them as an integral whole makes it possible to perceive in the final meaning of the work the spiritual transformation of the hero, the transformation of the man of “land” into the man of “heaven”. One of the methods of interpreting these poems is intertextual reading, including the correspondence of Słowacki with his mother, especially the letter of June 30, 1835, in which the poet shows a poetic intention, presented in the songs he wrote shortly thereafter. Another important context is written in the same period Horsztyński – a drama that is a testimony to important spiritual transformations of the poet, which could be reflected in his poetry of analyzed period.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: KRZYSZTOF KOROTKICH – dr, adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – Symbole (Białystok 2011), Ścieżki Wyobraźni. O wrażliwości i estetyce w literaturze XIX wieku (Kraków 2017), Alchemia ducha. Studia i szkice o twórczości Józefa Bogdana Dziekońskiego (Białystok 2019). Redaktor książek o pograniczach literatury, kultury i religii: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku (Białystok 2004), Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku (Białystok 2008), Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. 1–2 (Białystok 2006–2007), Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza (Białystok 2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8286
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Korotkich_Rozum_wiara_objawienie.pdf307,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.