REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8285
Tytuł: Światła widnokręgu. Mickiewicz i Oświecenie
Inne tytuły: Lights of horizon. Mickiewicz and Enlightenment
Autorzy: Ławski, Jarosław
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz
ideological context
modernity
contraditions
messianism
Slavs
God
hiperkontekst ideologiczny
nowoczesność
sprzeczności
mesjanizm
Słowianie
Bóg
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-wrz-2019
Wydawca: Temida 2
Źródło: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia, red. nauk. Zofia Abramowicz, Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski, Białystok 2019, s. 143-159
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", Supraśl, 17–18 maja 2018
Abstrakt: The author of the essay describes the problem of attitude of Adam Mickiewicz (1798–1855), the greatest Polish poet, a messianian, to the heritage of the Enlightenment. He notices in contemporary readings a tendency to writing the poet’s thoughts into a construction which he calls an “ideological hyper‑context”. By showing the writer’s contradictions, the hyper‑context is to bring out what is close to contemporary scholars, their ideological formation. Therefore the writer is fitted into hyper‑contexts such as: modernity, post‑modernity, modernization, Europeanness, secularity. Meanwhile – what is full contradiction – Mickiewicz’s thought explodes the ideological constructions built around it. It is neither anachronistic nor modern. It is peculiar and original.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: JAROSŁAW ŁAWSKI – prof. zw. dr hab., dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, badacz wyobraźni poetyckiej, twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na UwB. Zainteresowania badawcze: literatura polska i powszechna od XVIII do XXI wieku, przemiany wyobraźni, faustyzm i bizantynizm w literaturze, romantyzm, modernizm, poezja Czesława Miłosza, poezja współczesna, związki literatury i geopolityki, polsko‑wschodniosłowiańskie związki kulturowe. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza”, „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Napisał między innymi: Ironia i mistyka. Doświadczenie graniczne wyobraźni Juliusza Słowackiego (Białystok 2005); Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010) oraz Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Ostatnio wydał książkę w języku ukraińskim: Ironia. Historia. Geopolityka. Polsko‑ukraińskie studia literackie (Kijów 2018). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8285
ISBN: 978‑83‑65696‑29‑8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich", 17–18 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Lawski_Swiatla_widnokregu.pdf256,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.