REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8253
Tytuł: Noc Tarasowa (proza)
Inne tytuły: Die Terrassennacht. Werke in Prosa
Autorzy: Fisz, Zenon
Redaktor(rzy): Ławski, Jarosław
Rusek, Iwona E.
Słowa kluczowe: Czarny Romantyzm
Zenon Fisz
opowieści ukraińskie
Czerkasy
Zosia Żytkiewiczówna
Wspomnienie Tadeusza Padalicy
Nestor Pisanka
Kontrakty Kijowskie
Pamiętnik legitymującego się szlachcica
Pokojówka. Szkic obyczajowy
Data wydania: 2017
Data dodania: 20-wrz-2019
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Seria: Czarny Romantyzm;34
Abstrakt: Another volume published in the Scientific Publishing Series “Dark Romanticism” is a publication issued thanks to a grant from the National Programme for the Development of Humanities for 2012–2017, entitled “Continuation of the critical edition of the outstanding, yet forgotten works of nineteenth­ century Polish romantic literature”. The project is implemented by researchers from the Department of Philological Research “East – West”, University of Białystok. The edition is lead by Prof. Halina Krukowska and Prof. Jarosław Ławski. This volume is an attempt to bring back the prose achievements of a writer who had been completely forgotten for almost 150 years, Zenon Fisz (1820–1870), usually writing under the pseudonym of Tadeusz Padalica. During his lifetime he was valued as a writer who described the difficult history of the Polish­ Ukrainian borderland, and as a travel writer. He was born in the province of Mogilev (Belarus), but already as a child he moved with his parents to Ukraine. And Ukraine will be a great theme of his prose. However, it was in St. Petersburg where Fisz (along with Jakub Jurkiewicz and Antoni Marcinkowski) founded the conservative magazine “Gwiazda” (“Star”), later published in Kiev. Fisz was a traveller, who visited France, Germany, England and Turkey, and the reports from his trips were printed in “Gazeta Warszawska” [“Warsaw Newspaper”] and “Kurier Wileński” [“Vilnius Courier”]. He loved ethnography. His not very extensive collection of writings consists mainly of prose works – short stories, novellas, novels (Noc Tarasowa, 1841; Zosia Żytkie­wiczówna, 1855; Nestor Pisanka, 1856), one drama written in 1841–1844, Konaszewicz w Białogrodzie. Tragedia oryginalnie po polsku z dziejów Ukrainy [Konaszewicz in Belgorod. A Tragedy, Originally Written in Polish, About the History of Ukraine], the great Opowiadania i krajobrazy [Stories and Landscapes]. Szkice z wędrówek po Ukrainie [Sketches from Hiking Trips Around Ukraine; vols. 1–2, 1856], and also very interesting Listy z podróży [Letters from Trips; vols. 1–3, 1859]. In the last years of his life Zenon Fisz developed a mental illness. He died in the estate of Prusy near Cherkassy, in Ukraine. Fisz created away from the centres of Polish literary life. His works quite quickly fell into oblivion. Noc Tarasowa was resumed in Cracow in 1901, whereas earlier Piotr Chmielowski published „Zosia Żytkiewiczówna” and „Nestor Pisanka” together in 1898 in Warsaw, under the title „Powieści ukraińskie” [„Ukrainian Novels”]. In the times of communism hardly anyone wrote about Fisz. The Ukrainian theme was under censorship. But in recent years there have been new readings of Fisz’s prose (including Marek Kwapiszewski’s, „Późny romantyzm i Ukraina” [„Late Romanticism and Ukraine”], Warsaw 2006). The volume brings a collection of almost all the fiction (apart from “Opowiadania i krajobrazy” [“Stories and Landscapes”], “Listy z podróży” [“Letters from Trips”], the drama and the writer’s letters). Fisz’s work demands to be restored as an important and artistically outstanding record of Polish presence in the Ukrainian lands and a certificate of Polish­Ukrainian history, which Fisz described with talent and linguistic mastery. The volume was preceded by an introduction written by Dr. Marek Szladowski, the author of i.a. a book about old age in the writings of Józef Ignacy Kraszewski (Białystok 2012). The volume has been edited by Prof. J. Ławski and Iwona E. Rusek (Ph.D.). In the edition of Fisz’s writings, also researchers from the Department of Polish Studies at the Taras Shevchenko National University of Kyiv took part.
Nota biograficzna: JAROSŁAW ŁAWSKI – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze XIX i XX wieku, polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie i kulturowe, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor wielu książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał monografię: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Dziekan Wydziału Filologicznego UwB. Członek korespondent PAU.
IWONA E. RUSEK – dr, była redaktor naczelna kwartalnika „LiteRacje”. Zainteresowania naukowe: literatura Romantyzmu i Młodej Polski, literatura współczesna, filozofia Platona i Schopenhauera, symbolika, mitoznawstwo. Współpracuje z Pracownią Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, publikuje w „Tekstualiach”, „Przeglądzie Filozoficzno­‑Literackim”, a także w tomach zbiorowych. Opublikowała m.in. monografię: Prag­nienie, symbol, mit. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta (Warszawa 2013). Ostatnio wydała monografię Życia lampy niewygasłe. Studium o „Oziminie” Wacława Berenta (Warszawa 2018). Edytorka Fachowca Wacława Berenta w Serii Biblioteki Narodowej (Wrocław 2018).
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013–2017: Kontynuacje krytyczne wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w X tomach.
Opis: Wstęp: Marek Szladowski, Rościsław Radyszewski
Opracowanie tekstu i przypisy: Jarosław Ławski, Krzysztof Rutkowski
URI: http://hdl.handle.net/11320/8253
ISBN: 978-83-7657-221-5
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Fisz_Noc_Tarasowa.pdfwkład11,98 MBAdobe PDFOtwórz
Z_Fisz_Noc_Tarasowa_okladka.pdf561,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.