REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8245
Tytuł: Jak i po co czytał Biblię Putrament? Refleksja nad kontekstami Wspomnienia z Maripozy Henryka Sienkiewicza
Inne tytuły: How and why Putrament read The Bible? Reflection on the contexts of Henryk Sienkiewicz’s Memories of Mariposa
Autorzy: Maciąg, Kazimierz
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz
Memories of Mariposa
Karol Benni
short story
literary studies
Bible
Jakub Wujek
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-wrz-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 345-363
Seria: Przełomy/ Pogranicza;33
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.
Abstrakt: In his article, Kazimierz Maciąg analyses the novel by Henryk Sienkiewicz Memories of Mariposa. The author is interested in the genesis of the novel associated especially with the American expedition of its author and his friend Karol Benni, a Warsaw doctor who was to meet the man who was the prototype of the main character of this work. The subject of the analysis is primarily the use of the Bible, whose reading of the 16th-century translation of Fr. Jakub Wujek is an important theme of the novel. The author analyses both the novel and the use of the biblical text by Sienkiewicz.
Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski
Nota biograficzna: Kazimierz Maciąg – dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatrudniony w Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz monografii: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” (Rzeszów 2001) i „Naczelnym u nas był artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej (Rzeszów 2010). Interesuje się literaturą XIX i XX wieku, zwłaszcza prozą i jej nurtem realistycznym, biografizmem i autobiografizmem oraz twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8245
ISBN: 978-83-63470-87-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Maciag_Jak_i_po_co_czytal_Biblie_Putrament.pdf251,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.