REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8236
Tytuł: Miłujcie nieprzyjaciół waszych… Etyka wybaczenia jako fundament stosunku Henryka Sienkiewicza do Rosjan?
Inne tytuły: Love your enemies... The ethics of forgiveness as a foundation of the relationship of Henryk Sienkiewicz to the Russians?
Autorzy: Karpowicz-Słowikowska, Sylwia
Słowa kluczowe: Sienkiewicz
love of enemies
the Russian question
the New Testament
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-wrz-2019
Wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 141-158
Seria: Przełomy/ Pogranicza;33
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.
Abstrakt: The article presents reflections on Sienkiewicz’s relationship with foreign nations, especially those who in the course of history have become hostile to the Poles, and even hateful, and in particular with the Russian nation. The so-called “Russian question” has been dealt with here based on the New Testament ethic of universal forgiveness in the context of both individual human formation, as well as in terms of the shaping and protection of national identity. The thesis of the sketch comes down to the opinion that the commandment to love our enemies formulated by Christ is in the studied texts of Sienkiewicz a foundation for authentic human relationships and an essential element of the author’s socio-political programme.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Sylwia Karpowicz-Słowikowska – dr, adiunkt, w Katedrze Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki „Kwestia niemiecka” w publicystyce Bolesława Prusa (2011), współredaktorka Teki rozmaitości z wieku nie tylko XIX (2011), Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w literaturze polskiej XIX i początku XX wieku (2016), Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX wieku (2016), Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. rocznicę rozpoczęcia druku „Najogólniejszych ideałów życiowych” (w druku). Drukowała artykuły w czasopismach: „Pamiętnik Literacki”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, „Świat i Słowo”, książkach zbiorowych. Członek redakcji czasopisma „Studia Rossica Gedanensia”, kierownik Pracowni Badań nad Twórczością Bolesława Prusa, członek Pracowni Rosja w literaturze i kulturze polskiej w wiekach XIX-XXI, uczestnik grantu „Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa”. Laureatka w konkursie im. Konrada i Marty Górskich, nagrodzona Medalem KEN, członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8236
ISBN: 978-83-63470-87-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Karpowicz-Slowikowska_Milujcie_nieprzyjaciol_waszych.pdf212,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.