REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8235
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSzargot, Barbara-
dc.date.accessioned2019-09-17T11:20:17Z-
dc.date.available2019-09-17T11:20:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHenryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 125-138pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-87-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8235-
dc.description.abstractThe text is about the reinterpretation of a fragment from Henryk Sienkiewicz’s Quo Vadis in libretto of an opera titled Dal „Quo vadis”. Both the plot and the way of portraying the characters were equally changed. Above all, pagan characters have been removed from the story. In the new version, Sienkiewicz’s creation is closer to the Christian orthodoxy.pl
dc.description.sponsorshipTekst niniejszy powstał w ramach Projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/A/HS2/00252.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKsiążnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/ Pogranicza;33-
dc.subjectLibrettopl
dc.subjectHenryk Sienkiewiczpl
dc.subjectpositivismpl
dc.subjectQuo Vadispl
dc.titleOh! Quante Lacrime... O libretcie opery Dal »Quo vadis«”pl
dc.title.alternativeOh! Quante Lacrime... About the libretto of opera Dal „Quo vadis”pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteBarbara Szargot – dr hab., pracuje w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, historyk literatury. Autorka książek: Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego (Katowice 2005); Amor sacer, amor profanus. Wątki miłosne w powieściach Marii Rodziewiczówny (Piotrków Trybunalski 2009); Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza (Piotrków Trybunalski 2013). Opracowała dwie edycje tekstów: J. I. Kraszewski, P. Jankowski, Powieść składana; J. B. Dziekoński, Powieść zlepiana, wstęp i opracowanie wspólnie z M. Szargotem (Katowice 2004), Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Listy, wstęp i opracowanie B. Szargot, (Piotrków Trybunalski 2012). Jest także autorką ponad czterdziestu artykułów naukowych, opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych.pl
dc.description.AffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowiepl
dc.description.referencesChłopicka R., Uwagi o postawie wobec wartości w teatrze muzycznym XX wieku, [w:] Teorie opery, pod red. M. Jabłońskiego, Poznań 2004.pl
dc.description.referencesChmielowski P., Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1961.pl
dc.description.referencesde Luca P., Dal „Quo vadis”: quadro lirico, di Enrico Sienkiewicz, musica del maestro Giuseppe Bezzi, Bologna 1901.pl
dc.description.referencesEncyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesKozłowski K., O libretcie, przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. V (XXV), Poznań 1998.pl
dc.description.referencesJust K. G., Libretto operowe jako problem literacki, tłum. M. Franaszek i K. Lisiecka, http://www.lmm.edu.pl/pdf/0014.pdf 16.03.2015pl
dc.description.referencesNowicka E., Lisiecka K., PROJEKT: LIBRETTO, część 2. http://www.lmm.edu.pl/pdf/0014.pdf 16.03.2015pl
dc.description.referencesSchiller L., O treść oper ludowych, „Muzyka” 1951, nr 9.pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. XXII, Quo vadis?, Warszawa 1949.pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy, t. I, cz. 2 ,wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesSzweykowski Z., Rozważania o „Quo vadis”, [w:] tegoż, Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza, Poznań 1973.pl
dc.description.referencesŚwiętosławska T., „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź 1997.pl
dc.description.referencesWalczak J., Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki, [w:] „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 2.pl
dc.description.referencesWypych-Gawrońska A., Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do 1918 roku, Częstochowa 2005.pl
dc.description.referencesŻurawska-Witkowska A., O muzykologicznych pożytkach z badania librett. Kilka refleksji polskiego historyka muzyki [w:] Libretto i przekład, pod red. E. Nowickiej i A. Borkowskiej-Rychlewskiej, Poznań 2015, s. 25.pl
dc.description.firstpage125pl
dc.description.lastpage138pl
dc.identifier.citation2Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Szargot_Oh_Quante_Lacrime.pdf325,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)