REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8234
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDe Carlo, Andrea F.-
dc.date.accessioned2019-09-17T10:40:37Z-
dc.date.available2019-09-17T10:40:37Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHenryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 103-123pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-87-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8234-
dc.description.abstractThe article analyses the common elements which exist between Rzym za Nerona (Rome under Nero) by Józef Ignacy Kraszewski (1817–1882) and Quo Vadis by Henryk Sienkiewicz (1846–1916); in particular, it aims to bring to light the possible influences of Rzym za Nerona on Quo Vadis and its contribution to the genesis of the Sienkiewicz’s novel. In the mid-19th century and early 20th century European intellectuals and writers made a real rediscovery of the times of Nero and the pagan-Christian conflict. That trend was also visible in Poland, where both novels mentioned used the ancient Rome times as a metaphor to represent the contemporary world. The fall of Rome was always hailed as the fall of the powers which kept Poland enslaved and divided. It is a well-known fact that the unhappy fate of enslaved and oppressed Poland underlies the genesis of Quo Vadis.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKsiążnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/ Pogranicza;33-
dc.subjectQuo Vadispl
dc.subjectRzym za Neronapl
dc.subjectJózef Ignacy Kraszewskipl
dc.subjectHenryk Sienkiewiczpl
dc.subjectcomparative studiespl
dc.titleRzymskie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego jako literackie źródło Quo vadis Henryka Sienkiewiczapl
dc.title.alternativeJózef Ignacy Kraszewski’s novels on roman history as a literary inspiration for Henryk Sienkiewicz’s Quo Vadispl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteAndrea F. De Carlo – prof., pracownik Katedry Studiów Wschodnioeuropejskich Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Facoltà di Lettre e Filosofia (Włochy), kierownik tamtejszej polonistyki, tłumacz przysięgły z języka włoskiego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się szczególnie tematy filozoficzno-literackie. Autor wielu studiów, w tym: Czarne światło: Afryka Ryszarda Kapuścińskiego i Piera Paolo Pasoliniego (2013).pl
dc.description.AffiliationUniversità degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Włochypl
dc.description.referencesBiliński B., Enrico Sienkiewicz. Roma e l’antichità classica, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973.pl
dc.description.referencesBiliński B., Incontri polacco-italiani a Porta Pia: J. I. Kraszewski, W. Kulczycki, M. Konopnicka. Nel centenario di Roma capitale d’Italia 1870–1970, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.pl
dc.description.referencesBiliński B., Roma antica e moderna nelle opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965.pl
dc.description.referencesBronarski A., Stosunek „Quo vadis?” do literatur romańskich. Praca nagrodzona na konkursie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1926.pl
dc.description.referencesBujnicki T., Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Rzeszów 1999.pl
dc.description.referencesBursztyńska H., Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Katowice 1977.pl
dc.description.referencesBursztyńska H., Sienkiewicza i Kraszewskiego koncepcja wojen polsko-kozackich XVII wieku, [w:] Prace historycznoliterackie. Henryk Sienkiewicz. Tradycja – Kreacja – Styl, pod red. H. Bursztyńskiej, Katowice 1982, s. 54-69.pl
dc.description.referencesBursztyńska H., Status Nerona w „Quo vadis?”, [w:] tejże, Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz. Studia i szkice, Kraków 1998, s. 174-181.pl
dc.description.referencesBursztyńska H., Twórczość Kraszewskiego jako literackie źródło powieści historycznych Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1966, nr 57/3, s. 237-256.pl
dc.description.referencesCallegari E., Nerone nella leggenda e nell’arte. Conferenza letta all’Ateneo Veneto nel febbraio 1890, nadbitka: „Ateneo Veneto. Atti e memorie dell’Ateneo Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere e arti” 1890, t. 2, s. 464-499.pl
dc.description.referencesCzerny Z., Perspectives sur l’originalité de Sienkiewicz dans «Quo vadis», [w:] Mélanges de littérature comparée et de philologie offerts à Mieczysław Brahmer, Warszawa 1967, s. 153-168.pl
dc.description.referencesDe Carlo, A. F., Alla ricerca dell’ “Arcadia degli artisti”: il viaggio in Italia di Józef Ignacy Kraszewski, „Studia Romanica Posnaniensia” 2007, t. 34, s. 151-165.pl
dc.description.referencesDe Carlo A. F., Echo ducha narodu polskiego pod włoskim niebem (O wizerunku Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie włoskiej), [w:] Media dawne i współczesne, t. II, praca zbiorowa pod red. Bogumiły Kosmanowej, Poznań 2007, s. 19-33.pl
dc.description.referencesFabianowski A., Kraszewski i judaizm, „Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем” 2009, nr 19, pp. 5-15.pl
dc.description.referencesFinley M., Ancient Slavery and Modern Ideology, Markus Wiener Publishers, Princenton – NJ, 1998.pl
dc.description.referencesFinley M., The Use and Abuse of the History, Chatto and Windus, London 1975.pl
dc.description.referencesKosko M., La fortune de «Quo vadis» de Sienkiewicz en France, Honoré Champion, Paris 1935 [drugie wydanie: Genève, Slatkine, 1976].pl
dc.description.referencesKosko M., Un «best-seller» 1900. Quo vadis?, José Corti, Paris 1960.pl
dc.description.referencesKraszewski I. J., Capreä i Roma. Obrazy z pierwszego wieku, t. I-II, Lwów–Warszawa 1875.pl
dc.description.referencesKraszewski I. J., Kartki z podróży 1858–1864, pod red. Pawła Hertza, t. I-II, Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesKraszewski I. J., Rzym za Nerona. Obrazy historyczne, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesKrzyżanowski J., Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1973, nr 8, s. 9-21.pl
dc.description.referencesMarchesani P., “Panna Denisia”, ovvero noterella sulla fortuna di Sienkiewicz in Italia, [w:] Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, red. Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Editrice la Giuntina, Firenze 2007, s. 309-316.pl
dc.description.referencesMarinelli L., Quo vadis? Traducibilità e tradimento, „Europa Orientalis” 1984, nr 3, s. 131-147; również [w:] „eSamizdat” 2004, (II) 3, s. 129-139,<http://www.esamizdat.it/marinelli_rist_eS_2004_(II)_3.pdf>.pl
dc.description.referencesMarinelli L., Sull’ambiguità del Quo vadis?, [w:] Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, red. Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Editrice la Giuntina, Firenze 2007, s. 317-335.pl
dc.description.referencesMartinelli V., Quo vadis?, [w:] Enciclopedia Treccani. Enciclopedia del cinema, http://www.treccani.it/enciclopedia/quo-vadis_(Enciclopedia-del-Cinema)/pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Artyści polscy w Rzymie, „Gazeta Polska” 1879, nr 261, s. 3.pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Listy do Mścisława Godlewskiego (1878–1904), opracował, wstępem i komentarzem opatrzył E. Kiernicki, Wrocław 1956.pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Quo vadis, red. M. Stęplewska, A. Misiaszek, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesSinko T., Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.pl
dc.description.referencesWietecha A., Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 53-62.pl
dc.description.referencesZieliński T., Idea Polski w dziełach Sienkiewicza, Zamość 1920.pl
dc.description.firstpage103pl
dc.description.lastpage123pl
dc.identifier.citation2Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
AF_De_Carlo_Rzymskie_powiesci_Jozefa_Ignacego_Kraszewskiego.pdf227,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)