REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8233
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJakiel, Edward-
dc.date.accessioned2019-09-17T10:10:36Z-
dc.date.available2019-09-17T10:10:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHenryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 87-101pl
dc.identifier.isbn978-83-63470-87-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8233-
dc.description.abstractThe composition of the Petrine catechesis consists of two parts, carrying content with the nature of first instruction, then testimony. Preached to the whole liturgical assembly in Ostrianum, it is perceived, according to the poetics of the novel, by Vinicius. Its individualisation marks the opening of the Christian stage of the life of the hero, which has its stages. First the Ostrian study, then the experience of Christian charity, and finally baptism. Through the memory of what he remembered of the events post-Passover, St. Peter emphasises that Christ’s resurrection is fundamental, without which there is no sense of faith in Him, and as St. Paul emphasises in the First Letter to the Corinthians writing: “And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith.” (1 Corinthians 15:14). And this is the key to understanding why St. Peter mentions no public ministry of Jesus, but bears witness that Christ is truly risen. Characteristic of the catechesis of St. Peter is the simplicity of the stories – memories of the post-Passover events (as well as the interpretation of basic moral truths) is an expression of absolute conviction of the Apostle in the truth of the words addressed to the ecclesial community. His words are no longer just apostolic teaching, but become the Word of the Lord. I am of the opinion that, through the catechesis of St. Peter in the Ostrianum, Sienkiewicz stresses that „For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart” (Heb 4:12).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKsiążnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPrzełomy/ Pogranicza;33-
dc.subjectHenryk Sienkiewiczpl
dc.subjectQuo Vadispl
dc.subjectthe liturgy in literaturepl
dc.subjectthe Biblepl
dc.subjectthemespl
dc.titleO katechezie św. Piotra w Quo vadispl
dc.title.alternativeAbout the catechesis of St. Peter in Quo Vadispl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteEdward Jakiel – dr hab., prof. UG, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat nt. recepcji Cypriana Norwida w Młodej Polsce obronił na UG w 2001 roku. Kolokwium habilitacyjne w 2011 r. na UG. W latach 2012–2016 kierownik Katedry Historii Literatury w IFP UG, od września 2016 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UG. Prace badawcze koncentruje na szeroko pojętej problematyce religijnej w literaturze polskiej XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Młodej Polski (katecheza literacka, liturgia i pia exercitia w literaturze, religijna literatura użytkowa). Najważniejszym przedmiotem badań jest obecność Biblii w literaturze polskiej. Założyciel Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze i Filmie, organizator czterech konferencji na temat Biblii w literaturze (współredaktor tomów pokonferencyjnych) i jednej na temat literatury Młodej Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych tej problematyce i książek: Młodopolskie portrety biblijne. Wybrane zagadnienia i kreacje (2007), W służbie katechezy… (2011).pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Gdańskipl
dc.description.referencesBartnik Cz. ks., Dzieła zebrane. T. 52, Kościół, Lublin 2009.pl
dc.description.referencesBiblia Tysiąclecia, wyd. 3, Warszawa – Poznań 1983.pl
dc.description.referencesBiblioteka Ojców Kościoła T. 24.pl
dc.description.referencesDalton W. J., Pierwszy list świętego Piotra, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. wyd. pol. ks. W. Chrostowski, wyd. 2, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesDidache czyli nauka Dwunastu Apostołów, przeł. J. Jankowski, Warszawa 1923, s. 26.pl
dc.description.referencesGnilka J., Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, przeł. W. Szymona, Kraków 2001.pl
dc.description.referencesJakiel E., Obraz pierwotnego Kościoła w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, http://www.zsbio.tcz.pl/news.php?readmore=743.pl
dc.description.referencesHarris R. J., Listy pasterskie, [w:] Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, konsult. pol. ks. W. Chrostowski, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesKomentarz żydowski do Nowego Testamentu, przeł i kom. D. H. Stern, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesKowalkiewicz A., Apostolat w >Quo vadis< Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007.pl
dc.description.referencesKudasiewicz J., ks., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999.pl
dc.description.referencesNeyrey J. H., Drugi list świętego Piotra, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. wyd. pol. Ks. W. Chrostowski, wyd. 2, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesNoetzel O. B., Biblia jako tworzywo literackie >Quo vadis<, [w:] Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. H. Filipkowska, St. Fita, Lublin 1999.pl
dc.description.referencesOtlewski Sł., ks., Sienkiewiczowskie kreacje bohatera biblijnego, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007.pl
dc.description.referencesPisma Starochrześcijańskich Pisarzy T. 43.pl
dc.description.referencesSienkiewicz H., Quo vadis, wyd. Elipsa 2, 1993.pl
dc.description.referencesŚwiętosławska T., Inspiracje biblijne w powieści >Quo vadis< Henryka Sienkiewicza, [w:] Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992.pl
dc.description.firstpage87pl
dc.description.lastpage101pl
dc.identifier.citation2Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielskipl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok 24 września 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, 24 września 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Jakiel_O_katechezie_sw_Piotra_w_Quo_vadis.pdf287,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)