REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8197
Tytuł: bp Andrzej F. Dziuba, Matka Boża z Damaszku, Warszawa 2018
Autorzy: Zabielski, Józef
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 401-403
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nota biograficzna: JÓZEF ZABIELSKI – ks. prof. zw. dr hab., kapłan Archidiecezji Białostockiej, kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego UKSW w Warszawie oraz wykładowca w AWSD w Białymstoku [w latach 2001-2004 rektor]. Autor 15 pozycji książkowych oraz około 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych; promotor 450 prac magisterskich, 10 doktoratów. W latach 1999-2012 – pracownik Katedry Teologii Katolickiej UwB; 2000-2017 – wykładowca Studium Teologii w Wilnie; 2012-2014 – wykładowca teologii moralnej w Riga Higher Institute of Religious Sciences w Rydze.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8197
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.33
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6257-9711
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_J_Zabielski_rec_Andrzej_F_Dziuba_Matka_Boza_z_Damaszku.pdf610,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.