REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8193
Tytuł: O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kościół bez Kościoła. Świadectwo Wiary, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 163
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 383-386
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ PRONIEWSKI – ks. dr hab., prof. UwB; p.o. kierownika Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/ BenedyktaXVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8193
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.29
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0382-3646
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3
Varia (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_A_Proniewski_rec_O_Andrzej_A_Napiorkowski_OSPPE_Kosciol_bez_Kosciola.pdf613,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.