REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8191
Tytuł: Sabine Laplane, Frère Roger de Taizé. Avec presque rien..., Les Editions du Cerf, Paris 2015, ss. 526
Autorzy: Jakoniuk, Leszek Marius
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 375-377
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: LESZEK MARIUS JAKONIUK – ks. mgr lic., ur. 1976, absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2002-2005 na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu (Institut Catholique de Paris) odbył specjalistyczne studia z katechetyki (pedagogie de la foi) uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques). W 2010 roku ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji (Université de Strasbourg). W latach 2010-2014 sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz notariusz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2011 konsultor i sekretarz Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej. Od 2014 roku pracownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i sekretarz redakcji „Rocznika Teologii Katolickiej”. Od 2015 roku sekretarz redakcji „Studiów Teologii Dogmatycznej”, czasopisma naukowego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Od 2018 roku członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Autor artykułów: Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji (2007), Taizé – miejscem krzyżowania się ludzkich dróg. Fenomen spotkań (2009), Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taizé (2009), L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée (2012), L’Exultet – une catéchèse vécue (2013), Wspólnota z Taizé – współczesna forma życia monastycznego na Zachodzie (2014) oraz The French and Polish Versions of the Catechism of the Catholic Church: An Examination of Certain Passages of the Catechism’s teaching on the „Mysterium Ecclesiae” from a Philological and Translational Perspective (2017). Współredaktor książek: Kultura, młodzież, edukacja (2008) oraz In eo qui confortat (2009). Uczestnik krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii. Obszary zainteresowań naukowych: eklezjotwórczy charakter liturgii i katechezy, tożsamość eklezjalna w zjednoczonej Europie, podmiotowość w dialogu międzykulturowym i międzywyznaniowym.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8191
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.27
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6571-3923
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3
Varia (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_LM_Jakoniuk_rec_Sabine_Laplane_Frere_Roger_de_Taize.pdf616,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.