REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8190
Tytuł: ks. Józef Zabielski, Kult Miłosierdzia Bożego jako religijno-moralne wyzwanie współczesności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 133
Autorzy: Dziuba, Andrzej F.
Data wydania: 2018
Data dodania: 9-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 371-374
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA – bp, prof. dr hab. nauk teologicznych z zakresu teologii moralnej ur. 1950, od 2004 roku biskup diecezji łowickiej, pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Teologii Moralnej KUL i UKSW w Warszawie. W 2005 roku został dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW w Warszawie. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję przewodniczącego Rady Naukowej oraz Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych. Jest członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej. Autor publikacji: Dynamika wiary, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Przesłanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Chrześcijaństwo a kultura, Maltańska ikona Matki Bożej z Damaszku, Kardynał Stefan Wyszyński.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8190
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.26
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3845-5364
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_AF_Dziuba_rec_ks_Jozef_Zabielski_Kult_Miłosierdzia_Bozego.pdf620,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.