REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8165
Tytuł: Modele postępowania odwoławczego i kasacyjnego w ujęciu prawnoporównawczym
Autorzy: Kulesza, Cezary
Słowa kluczowe: postępowanie karne
postępowanie odwoławcze
modele postępowania odwoławczego i kasacyjnego
ujęcie prawnoporównawcze
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sie-2019
Abstrakt: W artykule zajęto się analizą podstawowych modeli postępowania odwoławczego i kasacyjnego występującymi w Anglii i Walii, Niemczech i Rosji. We wstępnej części opracowania ukazano podstawowe cechy modelu apelacyjnego, rewizyjnego i kasacyjnego. W dalszej części szczególną uwagę poświęcono kwestiom: zarzutów odwoławczych, zakresu postępowania dowodowego przed sądami odwoławczymi i rodzajom rozstrzygnięć tych sądów. W procesie angielskim wskazano na różnice w apelacjach składanych od wyroków Sądów Magistrackich oraz Sądów Koronnych oraz na utworzenie w 1995 r. Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa, który stanowi najwyższą instancję apelacyjną. W odniesieniu do procesu niemieckiego dokonano charakterystyki dwóch podstawowych środków odwoławczych: odwołania i rewizji oraz ukazano rolę Federalnego Sądu Najwyższego jako instancji rewizyjnej. W przypadku procesu rosyjskiego skoncentrowano się na nowym modelu postępowania apelacyjnego powstałym wskutek reformy k.p.k. Federacji Rosyjskiej dokonanej w 2013 r. i podstawowych cechach modelu kasacyjnego. Rozważania dotyczące uregulowań prawnych w poszczególnych krajach opatrzono przykładami orzeczeń Sądów Najwyższych Zjednoczonego Królestwa, Federalnego Sądu Najwyższego i Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.
Afiliacja: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. „Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny?” (konkurs „OPUS 8”) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr UMO-2014/15/B/HS5/02689.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8165
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
C_Kulesza_Modele_postepowania_odwolawczego_i_kasacyjnego.docx90,81 kBMicrosoft Word XMLOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.