REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8160
Tytuł: „Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II połowie XVIII wieku i na początku XIX wieku
Inne tytuły: “Fabrica Ecclesiae Kalinoviensis” from the Second Half of the 18th Century to the Beginning of the 19th Century
Autorzy: Kakareko, Andrzej
Słowa kluczowe: parish in Kalinówka Kościelna
church construction
church consecration
fire in the rectory
establishment of a cemetery
parish records
pastors
komendarze
notes
parafia w Kalinówce Kościelnej
budowa kościoła
konsekracja kościoła
pożar plebanii
założenie cmentarza
parafialne księgi metrykalne
proboszczowie
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 273-286
Abstrakt: The Catholic church in Kalinówka Kościelna, Poland, belongs to one of the oldest parishes in the Archdiocese of Białystok, which used to be a part of the (Arch)diocese of Vilnius. The parish was established in 1511 when Mikołaj Radziwiłł built a church that stood until the Swedish Deluge. The current sanctuary is made of larch wood and is the third of three churches erected by Fr. A. Świerzbiński. While the precise year and circumstances in which the sanctuary was built are unknown, records show that it was consecrated in 1777 by Fr. A. Świerzbiński’s successor, Fr. W. Klimaszewski, who also oversaw a series of renovations and changes to the rectory and the pastors’ homestead. Fr. Szymon Szyszko founded the new cemetery, which is located outside of Kalinówka, in 1811. This article includes a copy of the document that authorized the establishment of the cemetery as well as many other original sources pertaining to the parish in Kalinówka Kościelna and the priests who have served there.
Parafia katolicka w Kalinówce Kościelnej została założona w 1511 r. i należy do najstarszych parafii w Archidiecezji Białostockiej, będącej dawniej częścią (Archi)Diecezji Wileńskiej. W tymże roku Mikołaj Radziwiłł zbudował tu kościół, który przetrwał do czasów potopu szwedzkiego. Obecna świątynia z drzewa modrzewiowego jest trzecim z kolei kościołem pobudowanym przez ks. A. Świerzbińskiego. Dokładana data i okoliczności jej budowy nie są dokładnie znane. Świątynia została konsekrowana w 1777 r. za kolejnego proboszcza ks. W. Klimaszewskiego. On też przeprowadził szereg innych prac budowlanych i remontowych na plebanii i w gospodarstwie proboszcza. Natomiast nowy cmentarz grzebalny, położony poza Kalinówką, został założony w 1811 r. przez ks. Szymona Szyszko. Transumpt dokumentu zezwalającego na jego założenie został zamieszczony w niniejszym artykule, jak też szereg innych zapisów źródłowych, dotyczących parafii oraz kapłanów w niej posługujących.
Afiliacja: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ KAKAREKO – ks. dr, magister prawa (Filia UW w Białymstoku – 1985), magister teologii (KUL – 1990), doktor prawa kanonicznego (PUG – Rzym – 1996). Wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego w AWSD w Białymstoku, Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie i Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Autor 49 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8160
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.19
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9644-7779
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_A_Kakareko_Fabrica_ecclesiae_kalinoviensis.pdf723,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.