REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8156
Tytuł: Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person
Inne tytuły: Filozoficzna teologia osoby w ujęciu Josepha Ratzingera
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: Joseph Ratzinger
Benedict XVI
theology of the person
personalism
man
Benedykt XVI
teologia osoby
personalizm
człowiek
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 219-236
Abstrakt: Joseph Ratzinger’s scholarly reflections and ideas convey a philosophical theology of the person that points to relational complementarity. In this article, the author uses the image of a house in order to present Ratzinger’s philosophical theology of the human person. The first part of this article examines the foundations of Ratzinger’s theology and points out how different philosophers have influenced his understanding of biblical anthropology. The second part presents the architectural supports of Ratzinger’s theology, which are the parallels that Ratzinger draws between the body and soul as well as God’s transcendence and man. The third section discusses the ceiling, meaning the beams (principles) of Ratzinger’s theology: the intellect, love, truth, beauty, and hope. Ratzinger’s approach to philosophical theology is both original and creative because he argues that, based on his dialogical understanding of the human person, the individual must transcend himself and because he demonstrates that relationship and dialogue are as primordial a form of being as substance. The essence of Ratzinger’s theology of the person is a biblical understanding of the human person that highlights man’s unique dialogical relationship to God.
Filozoficzna teologia osoby pokazuje na komplementarność relacji występującą w refleksji naukowej w ujęciu J. Ratzingera. Autor artykułu w przedłożeniu tematu posłużył się obrazem domu. W pierwszej odsłonie odwołał się do fundamentów, w których pokazuje na wpływ filozofów na rozumienie biblijnej antropologii przez Ratzingera, w drugiej do filarów, którymi uczynił paralelizm ciało-dusza i transcendencję Boga i człowieka, w trzeciej do sklepienia, którego zasadniczymi belkami są: intelekt, miłość, prawda, piękno i nadzieja. Filozoficzna teologia osoby Ratzingera ma cechy oryginalności i twórczego ujęcia, gdyż w dialogicznym rozumieniu osoby ludzkiej zawiera on konieczność przekroczenia jednostki, a relacja i dialog okazują się równie pierwotną formą bytu, co substancja. Teologię osoby, którą uprawia, opiera na biblijnym obrazie człowieka, ukazującym jego wyjątkową, dialogiczną relację do Boga i w tym zawiera się jej istota.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ PRONIEWSKI – ks. dr hab., prof. UwB; p.o. kierownika Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/ BenedyktaXVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8156
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.16
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0382-3646
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_A_Proniewski_Joseph_Ratzinger’s.pdf682,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.