REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8154
Tytuł: Le cause per la dimissione dallo stato clericale secondo le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede
Inne tytuły: Dismissal from the clerical state according to the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith
Przyczyny usunięcia ze stanu duchownego według kompetencji Kongregacji Nauki Wiary
Autorzy: Deryło, Michał
Słowa kluczowe: dismissal from the clerical state
more grave delicts
profanation
solicitation
abuse of the sacred power of ordination
utrata stanu duchownego
przestępstwo ciężkie
profanacja
solicytacja
nadużycie władzy święceń
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 187-203
Abstrakt: The author of the presented study carried out an analysis of the canonical regulations concerning the penalty of dismissal from the clerical state, according to the norms established by the document De Gravioribus Delictis. The article enumerates the more grave canonical delicts, which are associated with the penalty of dismissal and reserved to the exclusive competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith. The first paragraph describes delicts against the Faith and the unity of the Church such as apostasy, heresy and schism. The second one refers to offences involving usurpation of ecclesiastical offices and abuse of the sacred power of ordination in exercise of it, called also as offences against the sanctity of the Holy Sacraments. The last paragraph presents more grave delicts against morality associated with the penalty of dismissal from the clerical state.
Artykuł porusza zagadnienie przeniesienia duchownych do stanu świeckiego według norm De Gravioribus Delictis. Zostały w nim omówione poszczególne przestępstwa, których popełnienie przewiduje utratę stanu duchownego, a których osąd zarezerwowany jest wyłącznie Kongregacji Nauki Wiary. W pierwszym paragrafie zostały opisane przestępstwa przeciwko wierze i jedności Kościoła, takie jak apostazja, herezja i schizma. Paragraf drugi porusza zagadnienie uzurpacji urzędów kościelnych i nadużyć w wykonywaniu władzy święceń. Mówi się tutaj o przestępstwach popełnionych na polu sakramentów Kościoła. Ostatni, trzeci paragraf porusza problem przestępstw dotyczących obyczajów, które również przewidują karę przeniesienia duchownych do stanu świeckiego.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: MICHAŁ DERYŁO – kapłan Archidiecezji Przemyskiej. W latach 2015-2015 ukończył studia podyplomowe z teologii duchowości na KUL. W latach 2015-2018 studiował prawo kanoniczne w Międzynarodowym Instytucie Prawa Kanonicznego i Prawa Porównawczego Religi w Lugano oraz na Fakultecie Prawa Kanonicznego im. św. Piusa X w Wenecji, zdobywając licencjat kościelny z prawa kanonicznego. W 2017 roku zdobył licencjat z teologii duchowości na KUL. Aktualnie jest doktorantem na Wydziale Teologicznym KUL.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8154
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.14
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3444-4561
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_M_Derylo_Le_cause_per_la_dimissione.pdf690,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.