REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8110
Tytuł: „Bez stóp – ani rusz!” Wersologika Juliana Tuwima
Inne tytuły: ‘No metrics ‒ no rhythm!’ Verse-o-logic by Julian Tuwim
Autorzy: Szturc, Włodzimierz
Słowa kluczowe: poezja wewnętrzna
Skamander
wersologia
wiersz toniczny
onomatopeja
immanent poetry
verse-o-logic
tonic verse
onomatopoeia
Data wydania: 2017
Data dodania: 19-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 15-34
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: W niniejszym artykule Autor przedstawia przejście określone jako droga od poetyki i wersyfikacji do egzystencji. Nadając artykułowi tytuł „wersologika”, zamierza zwrócić uwagę na rządzącą tym przejściem logikę jako zasadę poetyki immanentnej Tuwimowego wiersza. Nie ufając Peiperowskiej krytyce poetyki Skamandrytów, pokazuje właśnie awangardowy kierunek poetyki Tuwima oparty na innym, niż ornamentacyjny, wykorzystaniu metryki i choreiczności wiersza. Wersyfikacja jest bowiem architekturą tekstu i to ona uruchamia zakresy kontekstów literackich i społecznych, szukając do nich odpowiedznich „rymów” i „zestrojów” jako figur ustalających formy przywołanego w tekście świata przedstawionego.
The article shows the passage as the way from poetry and versification to existence. The author titles his article verse-o-logic to highlight the logic of passage as the rule of Tuwim’s immanent poetry. He does not trust Peiper’s critique of Skamander’s poetry and shows how avant-garde Tuwim’s poetry was because Tuwim used different than ornamental metrics and rhythm for his poems. Versification is the architecture of text and it constitutes the literary and social contexts searching for the right ‘rhymes’ and ‘tones’ shaping the world presented in the text.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Włodzimierz Szturc ‒ prof. zw., pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Polonistyki, Katedra Teatru i Dramatu) oraz PWST – Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Wykładał w Uniwersité François Rabelais w Tours i w Institute des Civilizations Orientales w Paryżu. Przedmiotem jego badań jest literatura XIX i XX wieku oraz antropologia kutury, zwłaszcza mity i rytuały. Jest autorem 12 monografii: Rytualne źródła teatru, Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w., Mitoznawstwo porównawcze (współautor), Archeologia wyobraźni, The Short History of Polish Literature, „Faust” Goethego – ku antropologii romantycznej, O obrotach sfer romantycznych, Ironia romantyczna, Osiem szkiców o ironii, cyklu Moje przestrzenie, Nowe przestrzenie i Dotkliwe przestrzenie. Redagował zbiory prac naukowych z zakresu antyku i romantyzmu.Opublikował wiele szkiców, recenzji i artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i wiedzy o teatrze. Jest autorem sztuk teatralnych, wydanych w tomie pt. Trauma oraz dramaturgiem. Najnowsza książka Genetyka widowiska. Człowiek/Maska/Rytuał/Widowisko ukazała się w 2017 r. Trwają prace nad wydaniem monografii Eironeia, która ma być zamknięciem długoletnich badań ironii.
Opis: Niniejszy artykuł jest włączony do książki Dotkliwe przestrzenie. Studia o rytmach śmierci, Kraków 2015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8110
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
W_Szturc_Bez_stop–ani_rusz.pdf515,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)