REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8098
Tytuł: Logos w intertekstualnym projekcie Harolda Blooma
Inne tytuły: Logos in Harold Bloom’s intertextuality project
Autorzy: Trela, Daria
Słowa kluczowe: lęk
wpływ
znaczenie
agon
błędne odczytywanie
anxiety
influence
meaning
misprision
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 153-165
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: W artykule autorka przestawiła sposób objaśniania przez Harolda Blooma tego, czym są: słowo, znaczenie, interpretacja oraz koncepcja referencji słów i dzieł poetyckich. Punkt wyjścia rozważań stanowi wyjaśnienie magicznej oraz agonicznej idei logosu w ujęciu Blooma, które badacz symbolicznie określa hebrajskim słowem davhar. Następnie autorka skupiła się na przedstawieniu koncepcji znaczenia oraz uczestniczenia słów w permanentnym procesie referencji, który dotyczy także słów magicznych oraz całych tekstów. Na agonicznej koncepcji referencji słów Bloom kładzie fundament swojego autorskiego projektu teorii poezji, w której przeplatają się wątki gnostyckie, kabalistyczne, apokaliptyczne, psychoanalityczne oraz retoryczne.
The Author of the article attempts to present the nature of logos, as well as the meaning, interpretation and the very idea of reference of the words and poems in Harold Bloom’s intertextual system. The starting point is the explanation of magic and agonic idea of logos in Bloom's thought, which he symbolically describes using a Hebraic word davhar. Next, the author focuses on the concept of meaning and the role of words in the permanent process of reference, which also concerns magic words and full texts or poems. The agonic idea of reference of the words is the basis on which Bloom lays the foundation of his project theory of poetry. Bloom’s theory is unique for its interplay of the Gnostic, Kabbalistic, apocalyptic, psychoanalytic and rhetoric motives.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Daria Trela – magister, doktorantka w Zakładzie Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. Bunt aniołów. Słowacki – Mickiewicz: na mapie błądzenia, w której bada relację dzieł Słowackiego i twórczości Mickiewicza, używając do tego celu metodologii wypracowanej przez Harolda Blooma. Specjalizuje się m.in. w literaturze polskiego romantyzmu, zagadnieniach związanych z komparatystyką, mitoznawstwem, co znajduje swoje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach oraz wystąpieniach konferencyjnych. Jej rozprawa magisterska była poświęcona literaturze doby romantyzmu odczytywanej przez pryzmat mitoznawstwa porównawczego: Romantyków rozmowy z diabłem. Konterfekt boskiego adwersarza w kontekście mitologii ludowej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8098
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Trela_Logos_w_intertekstualnym_projekcie_Harolda_Blooma.pdf437,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.