REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8094
Tytuł: Self-monitoring w stylu glamour jako logos filozofii subiektywistycznej. Podstawowe triki „przywdziewania” autopromocyjnej maski na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych
Inne tytuły: Self-monitoring in glamour style as the logos of subjectivism. Basic tricks of putting on an autopromotion mask based on Internet fashion advice sites and lifestyle portals
Autorzy: Strawińska, Anetta Bogusława
Słowa kluczowe: glamour
styl
self-mentoring
style
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-lip-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 81-103
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Abstrakt: W artykule przedstawiona jest analiza zjawiska manipulacji wrażeniami. Manipulacja ta, mająca na celu kontrolowanie tego, jak nasz wizerunek kształtuje się w umysłach innych ludzi, nazywana jest w literaturze przedmiotu zarządzaniem wrażeniami i autopromocją. W analizie wykorzystano dwa portale internetowe: Styl.fm oraz wikiHow. Autorka omawia główne narzędzia i metody autokreacji wizerunku glamour (u kobiet, mężczyzn, oraz całego tzw. pokolenia glamour) oraz wzorce wizerunkowe znane jako Diva Glamour, Hollywood Glamour, femme fatale oraz trendsettera/trendsetterki, z naciskiem na tzw. „miejski look”.
The article presents an analysis of the phenomenon of manipulating impressions to control one’s image in other people’s minds, referred to in literature as self-monitoring, impression management, self-promotion, on the basis of two inter-net advice portals: Styl.fm and wikiHow. The author presents the main tools and methods of (auto)creation of a glamour image (of women and men, and the glamour generation itself) presented in these outlets, which is attained through consistent use of know-how. These include image patterns known as: Diva Glamour, Hollywood Glamour, femme fatale and trendsetter with a preference for the so called „city look”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Anetta Bogusława Strawińska ‒ doktor, asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku. Współredagowała (wraz z Alicją Kisielewską i Moniką Kostaszuk-Romanowską) książkę Glamour ‒ magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016). Zainteresowania badawcze: dzieje polszczyzny kresowej, język internetu (zwłaszcza internetowe wypowiedzi i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako środek autopromocji w komunikacji masowej), kicz w języku mediów, estetyka kampu, children studies oraz autoprezentacja w języku i kulturze. Jest członkiem Towarzystwa Kultury Języka Polskiego działającego przy Uniwersytecie w Białym-stoku oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Współpracuje z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej na Białorusi, Polską Macierzą Szkolną na Białorusi oraz Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8094
ISBN: 978-83-86064-46-5
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
AB_Strawinska_Self-mentoring_w_stylu_glamour.pdf3,39 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.