REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8094
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorStrawińska, Anetta Bogusława-
dc.date.accessioned2019-07-17T11:22:38Z-
dc.date.available2019-07-17T11:22:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLogos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 81-103pl
dc.identifier.isbn978-83-86064-46-5-
dc.identifier.issn2450-1913-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8094-
dc.description.abstractW artykule przedstawiona jest analiza zjawiska manipulacji wrażeniami. Manipulacja ta, mająca na celu kontrolowanie tego, jak nasz wizerunek kształtuje się w umysłach innych ludzi, nazywana jest w literaturze przedmiotu zarządzaniem wrażeniami i autopromocją. W analizie wykorzystano dwa portale internetowe: Styl.fm oraz wikiHow. Autorka omawia główne narzędzia i metody autokreacji wizerunku glamour (u kobiet, mężczyzn, oraz całego tzw. pokolenia glamour) oraz wzorce wizerunkowe znane jako Diva Glamour, Hollywood Glamour, femme fatale oraz trendsettera/trendsetterki, z naciskiem na tzw. „miejski look”.pl
dc.description.abstractThe article presents an analysis of the phenomenon of manipulating impressions to control one’s image in other people’s minds, referred to in literature as self-monitoring, impression management, self-promotion, on the basis of two inter-net advice portals: Styl.fm and wikiHow. The author presents the main tools and methods of (auto)creation of a glamour image (of women and men, and the glamour generation itself) presented in these outlets, which is attained through consistent use of know-how. These include image patterns known as: Diva Glamour, Hollywood Glamour, femme fatale and trendsetter with a preference for the so called „city look”.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesBiałostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 2-
dc.subjectglamourpl
dc.subjectstylpl
dc.subjectself-mentoringpl
dc.subjectstylepl
dc.titleSelf-monitoring w stylu glamour jako logos filozofii subiektywistycznej. Podstawowe triki „przywdziewania” autopromocyjnej maski na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowychpl
dc.title.alternativeSelf-monitoring in glamour style as the logos of subjectivism. Basic tricks of putting on an autopromotion mask based on Internet fashion advice sites and lifestyle portalspl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteAnetta Bogusława Strawińska ‒ doktor, asystent w Zakładzie Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku. Współredagowała (wraz z Alicją Kisielewską i Moniką Kostaszuk-Romanowską) książkę Glamour ‒ magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016). Zainteresowania badawcze: dzieje polszczyzny kresowej, język internetu (zwłaszcza internetowe wypowiedzi i działania na przykładzie polskich portali plotkarskich oraz blog jako środek autopromocji w komunikacji masowej), kicz w języku mediów, estetyka kampu, children studies oraz autoprezentacja w języku i kulturze. Jest członkiem Towarzystwa Kultury Języka Polskiego działającego przy Uniwersytecie w Białym-stoku oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Współpracuje z Podlaskim Oddziałem Wspólnoty Polskiej na Białorusi, Polską Macierzą Szkolną na Białorusi oraz Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAjdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1949.pl
dc.description.referencesAraszkiewicz A., Glamouryzowanie chłopca, online: www.obieg.pl/teksty13450, dostęp: 15.09.2014.pl
dc.description.referencesAronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, przeł. A. Bezwińska, Poznań 1997.pl
dc.description.referencesBaber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa, 2007.pl
dc.description.referencesBauman Z., Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni, w: Kultura popularna i (re)-konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Poznań ‒ Leszno 2007.pl
dc.description.referencesBrown J., Glamour in Six Dimensions: Modernism and the Radiance of Form, London 2009.pl
dc.description.referencesČarbrić M., Pokrywka L., Piękno ciała, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesDavidson D., The Myth of the Subjective, w: Relativism. Interpretation and Confrontation, Notre Dame 1989, s. 159‒172.pl
dc.description.referencesDąbrowski B., O tym, dlaczego dresiarze noszą dressy. Rozważania nad antropologią odzieży sportowej w subkulturach chuligańskich, „Dialogi Polityczne” 2005, nr 5.pl
dc.description.referencesDyhouse C., Glamour, Women, History, Feminism, London 2010, online, http://eds.b.ebscohost. com. Ebscohostresearch databasestest0 .han3. lib.uni. lodz.pl/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMxMzQ4Nl9fQU41?sid=72fc871c-7-9af-4402-bdcf eb8ed1f8a056@ sessionmgr113 &vid=1&format = EB&rid=1, dostęp: 7.10.2015.pl
dc.description.referencesFriedman A.T., Merchandising Miami Beach: Morris Lapidus and the Architecture of Abun-dance, „The Journal of Decorative and Propaganda Arts” 2010, t. 25: The American Hotel, s. 216‒253.pl
dc.description.referencesGergen K. J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Marody, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesGiddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, przeł. A. Sulżycka, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesGłowiński M., „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesGoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesGrzegorczykowa R., Jak rozumieć kreatywny charakter języka, w: Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, , Lublin 1995, s. 13‒25.pl
dc.description.referencesGundle S., Glamour: A History, Oxford 2008.pl
dc.description.referencesHeidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesIngarden R., U podstaw teorii poznania, red. M. Szymaniak, Warszawa 1971.pl
dc.description.referencesJankowiak A., Krupiński R., Słownik psychologiczny. Leksykon ludzkich zachowań, Konin 2012.pl
dc.description.referencesKarwatowska M., „Gazetowa” dziewczyna. Wybrane elementy wizerunku nastolatki w czasopismach młodzieżowych, w: Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 141‒151.pl
dc.description.referencesKarwatowska M., Kreowanie obrazu chłopaka w czasopismach młodzieżowych (na materiale „Twista” i „Dziewczyny”), w: Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokar-ski, Lublin 2007, s. 281‒295.pl
dc.description.referencesKaszewski K., Język dyskusji radiowej¸Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesKierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesLeary M.R., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, przeł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańsk 2007.pl
dc.description.referencesLisowska-Magdziarz M., Feniksy, łabędzie, motyle, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesŁawecka M., Styl osobniczy jako kreacja medialna? ‒ o wypowiedziach Kuby Wojewódzkiego, w: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, red. I. Loewe, E. Tylc, A. Kalisz, t. 1, Katowice 2015.pl
dc.description.referencesŁyszkowska M., Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzien-ności. Studium socjopedagogiczne, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesMaćkiewicz J., Co to jest „językowy obraz świata?”, „Etnolingwistyka” 1999, t. 11, s. 7‒23.pl
dc.description.referencesNieć M., Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesNowalska D., Rekonstrukcje wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego, Katowice 2007, online: www. sbc.org.pl/ content/4452/ dokto-rat2693. PDF, dostęp: 10.11.2014.pl
dc.description.referencesObrębska M., Doda-Wyszyńska A., Narcystyczny urok glamour. Bohaterowie i wartości, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Białystok 2016, s. 67‒84.pl
dc.description.referencesPaczoska E., Za co (nie) lubimy Harry’ego Pottera?, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesPisarkowa K., Pojęcie kreatywności językowej w nowej lingwistyce, „Biuletyn Polskiego To-warzystwa Językoznawczego” 1978, t. 36, s. 13‒33.pl
dc.description.referencesPoprzęcka M., Glamour ‒ uwodzi, kusi, urzeka, koi, „Książki” 2014, nr 1 (12), online: http://wyborcza.pl/1,75517,15519327, O_ potedze _glamouru __czyli _co_ la-czy_dzihadyste__Obame.html, dostęp: 21.07.2017.pl
dc.description.referencesPostrel V., The Power of Glamour: Longing and the Art of Visual Persuasion, New York 2013.pl
dc.description.referencesRainko S., Rola podmiotu w poznaniu, Warszawa 1972.pl
dc.description.referencesReale G. , Historia filozofii starożytnej, t. 3, Lublin 2004.pl
dc.description.referencesRitzer G., Magiczny świat konsumpcji, przeł. I. Stawowy, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesRybicka-Nowacka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.pl
dc.description.referencesSartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesShilling C., Socjologia ciała, przeł. M. Skowrońska, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesSinielnikoff R., Z badań nad kulturą językową XVI wieku. Nazwy pojęć w „Dworzaninie” Łukasza Górnickiego, „Poradnik Językowy” 1962, z. 1, s. 1‒12.pl
dc.description.referencesSchlenker B.R., Impression Management: The Self-concept, Social Identity and Interpersonal Relations, Monterey: Brooks/Cole 1980, s. 75‒85.pl
dc.description.referencesSchlenker B.R., Weigold, M. F., Interpersonal Processes Involving Impression Regulation and Management, w: M.R. Rozenweig, L. W. Porter, Annual Review of Psychology, Palo Alto 1992, s. 133‒168.pl
dc.description.referencesSmith E.E., Glamour’s false charm, „The New Criterion” 2013, t. 32, s. 76, on-line: http:// www. newcriterion. com/ articles. cfm/ Glamour - s - false- charm-7773, dostęp: 7.10.2015.pl
dc.description.referencesStępień A.B., Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin 1971.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Glamour – magia czy mistyfikacja? Historia i definicja zjawiska w zarysie, w: Obszary polonistyki. Język-kultura-literatura, red. J. Pasterska, M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów 2014, s 119‒128.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Pokolenie glamour – najnowszy „produkt” medialny, w: (Nowe) media. Impli-kacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. M. Karwatowska, B. Jarosz, Lublin 2015, s. 37‒51.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Autopromocja współczesnych polityków ‒ językowe i pozajęzykowe mechanizmy na wybranych przykładach, w: Odkrywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok 2015, s. 469‒494.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Pokolenie glamour w świadomości młodzieży akademickiej (na podstawie badań ankietowych), w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, A. Strawińska, M. Romanowska, Białystok 2016, s. 31‒54.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Metamofroza w stylu glamour. Metody i sposoby kreowania kobiecości prezentowa-ne przez autorów internetowych poradników modowych i lifestylowych, w: Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, J. Dziedzic, Białystok 2016, s. 207‒218.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Mężczyzna w stylu glamour (na podstawie internetowych poradników modowych i lifestylowych), w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2016, s. 269‒285.pl
dc.description.referencesStrawińska A., Celebrytyzm a dziecko. Autopromocyjne strategie wykorzystujące wizerunek dziecka w polskim show-biznesie, w: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, red. L. Mariak J. Rychter, Szczecin 2017, s. 277‒294.pl
dc.description.referencesSzabała H., Między obiektywizmem a s. transcendentalnym czyli podwójne oblicze dualizmu Kartezjańskiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdań-skiego”: Filozofia i Socjologia 1992, s. 151‒162.pl
dc.description.referencesSzmajke A., Autoprezentacja: maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.pl
dc.description.referencesSzmajke A., Skromnie czy asertywnie? Poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów, w: Przegląd Psychologiczny, Lublin 2002, t. 45, nr 1, s. 123‒139.pl
dc.description.referencesTabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesTatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesWilson E., A Note on Glamour, „Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Cul-ture” 2007, t. 11 (1), s. 101, online: http:// eds. b. ebscohost. com. Ebscohostres earchdatabasestest0. han3. lib. uni. lodz. pl /eds/ pdfviewer/ pdfviewer?sid = a2a255cb - 8f 66 - 47a5 - aee6 - aaa8f31acf56%40sessionmgr112&vid = 5&hid = 104, dostęp: 8.10.2015.pl
dc.description.referencesWojnar A., Współczesne ujęcie kultury, „Alma Mater” 2008, nr 100, s. 113‒115, online: http:// www2. almamater. uj. edu. pl/ 100/29.pdf, dostęp: 21.07.2017.pl
dc.description.referencesWosińska W., Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla studentów i praktyków, Gdańsk 2004.pl
dc.description.referencesZambrzuska A., Współczesne poradnictwo – między upełnomocnieniem a manipulacją, w: Manipulacja. Pedagogiczno-społeczne aspekty, red. J. Aksman, cz. 2, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesZielińska M., Wykluczenie konsumpcyjne – wymiar jednostkowy i społeczny – zarys problema-tyki, w: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durowe, Sopot 2010.pl
dc.description.referencesDidier J., Słownik filozofii, przeł. K. Jarosz, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, online, www.slownikonline.pl/kopalinski/BC48FABB6E2313934125659900502A16.php, dostęp: 18.07.2017.pl
dc.description.referencesLing.pl, online: hrrp://www.ling.pl/p/słownik/angielski/, dostęp: 3.12.2012.pl
dc.description.referencesMarkowski A., Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1‒3, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego PWN, online: www.sjp.pwn.plpl
dc.description.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 1‒2, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1‒4, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesDziennik.pl, online: www.kobieta.dziennik.plpl
dc.description.referencesDzień Dobry TVN, online: www.dziendobry.tvn.plpl
dc.description.referencesEgzystencjalizm, online: www.wssm.edu.pl/files/15Egzystencjalizm.pdf, dostęp: 19.07.2017.pl
dc.description.referencesGlamour, online: www.glamour.plpl
dc.description.referencesHow To Do Anything, online: wikihow.compl
dc.description.referencesKafeteria, online: www.kafeteria.plpl
dc.description.referencesKieraś H., Subiektywizm, online: http://www.ptta.pl/pef/pdf/s/subiektywizm.pdf, dostęp: 20.07.2017.pl
dc.description.referencesOnet.pl, online: www.kobieta.onet.plpl
dc.description.referencesPlejada, online: www.plejada.onet.plpl
dc.description.referencesPolityka, online:www.polityka.plpl
dc.description.referencesPolskie Towarzystwo Tomsza z Akwinu, online: www.ptta.plpl
dc.description.referencesSłownik synonimów, online: synonim net.plpl
dc.description.referencesSoren Kirkegaard, online: http://www.edukator.pl/sorenkirkegaard,3566.html, dostęp: 21.10.2017.pl
dc.description.referencesStyl.fm, online: www.styl.fm.plpl
dc.description.referencesSubiektywizm, online: http://www.ptta.pl/pef/pdf/s/subiektywizm.pdf, dostęp: 20.07.2017.pl
dc.description.referencesSubiektywizm, online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Subiektywizm, dostęp: 19.07.2017.pl
dc.description.referencesSuper Express TV, online: se.tv.plpl
dc.description.referencesUroda i Zdrowie, online: www.urodaizdrowie.plpl
dc.description.referencesUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, online: uoikok.gov.plpl
dc.description.referencesWikipedia. Wolna Encyklopedia, pl.wikipedia.orgpl
dc.description.referencesWirtualne Media, online: wirtualnemedia.plpl
dc.description.referencesWprost, online: www.wprost.plpl
dc.description.firstpage81pl
dc.description.lastpage103pl
dc.identifier.citation2Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literaturypl
dc.conferenceII Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015pl
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Słowozofia", 27 maja 2015
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
AB_Strawinska_Self-mentoring_w_stylu_glamour.pdf3,39 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.