REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8011
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSokalska, Ewelina-
dc.date.accessioned2019-06-24T12:06:50Z-
dc.date.available2019-06-24T12:06:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 277-299pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8011-
dc.description.abstractThe most important aim of this paper was to collect evaluative vocabulary used on the internet, on the assumption that such lexis is a constitutive characteristic of the internet variety of contemporary Polish. Therefore, the dictionary of terms collected by the author constitutes the major part of this work. It contains neologisms, colloquialisms, expressive terms and insults. The material was excerpted from two hundred comments posted on the internet portal Onet.pl. The comments refer to the articles concerning politics, celebrities and the controversial events which took place in Poland in September 2016. Many of the terms identified in the analysed comments are not recorded in contemporary lexicographic sources (e.g. Kim Dzong Khaczka and fapredaktorek). Their meanings can only be decoded with reference to the context in which they were used.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectevaluationpl
dc.subjectinternet portalpl
dc.subjectcommentpl
dc.subjectneologismpl
dc.subjectneosemantismpl
dc.titleWartościujące nazwy osób w komentarzach internetowych na portalu Onet.plpl
dc.title.alternativeEvaluative names of people in comments posted on the internet portal Onet.plpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2018.18.17-
dc.description.Emailsokalskaev@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAnusiewicz J., Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, [w:] Język a kultura, t. 5, pod red. J. Anusiewicza i F. Nieckuli, Wrocław 1992.pl
dc.description.referencesAouil B., Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfikacja i właściwości, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, pod red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008.pl
dc.description.referencesBartmiński J., Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2012.pl
dc.description.referencesCastells M., Galaktyka Internetu, Poznań 2003.pl
dc.description.referencesFras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Kulczycki E., Wendland M., Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012.pl
dc.description.referencesGodzic W., Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesGrochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesGrzenia J., Co język polski zawdzięcza Internetowi, [w:] Język w Internecie. Antologia, pod red. nauk. M. Kity i I. Loewe, Katowice 2016; dostępny online: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com content&view=article&id=1379&Itemid=50 dostęp: 18.11.2018.pl
dc.description.referencesGrzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesHabrajska G., Potoczność w rozumieniu potocznym, [w:] Język a kultura, t. 5, pod red. J. Anusiewicza i F. Nieckuli, Wrocław 1992.pl
dc.description.referencesJagodzińska J., Dyskurs internetowy, [w:] Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesJagodzińska J., Strona WWW w procesie komunikacji (w specyficznej sytuacji komunikacyjnej w Internecie), [w:] Tekst – wypowiedź – dyskurs w dydaktyce szkolnej, pod red. J. Porayskiego-Pomsty i J. Podrackiego, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesJanicki M.,WładykaW., Kim jest polityczny leming?, 2012; dostępny online: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1528687,1,kim-jest-polityczny-leming.read, dostęp: 20.05.2017.pl
dc.description.referencesKamińska-Szmaj I., Słownik inwektyw, [w:] Agresja językowa w życiu publicznym: leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław 2007.pl
dc.description.referencesKowalikowa J., O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język a kultura, pod red. A. Dąbrowskiej, t. 20, Wrocław 2008.pl
dc.description.referencesKowalikowa J., Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, pod red. G. Szpili, Kraków 2000.pl
dc.description.referencesManovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesMówimy, jak mówimy..., pod red. M. Grabskiej i Ż. Sładkiewicz, Gdańsk 2015.pl
dc.description.referencesOciepka B.,Wpływ nowych technologii na komunikowanie społeczne, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 1999.pl
dc.description.referencesOlechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.pl
dc.description.referencesOnet: http://ofirmie.onet.pl/onet dostęp: 27.06.2017.pl
dc.description.referencesPeisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.pl
dc.description.referencesPisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesPłóciennik I., Podlawska D., Słownik wiedzy o języku, Warszawa – Bielsko – Biała 2011.pl
dc.description.referencesPycia P., Płeć w języku, Sosnowiec 2007, http://sbc.org.pl/Content/12698/doktorat2737.pdf dostęp: 2.04.2017.pl
dc.description.referencesSatkiewicz H., Językowe przejawy agresji w mediach, [w:] Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesSkawiński J., Polszczyzna potoczna w funkcji interdialektu, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i F. Nieckuli, t. 5, Wrocław 1992.pl
dc.description.referencesSkowronek K., Rutkowski M., Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesSzalkiewicz W. K., Słownik polityczny IV RP, Wrocław 2007.pl
dc.description.referencesSzpunar M., Społeczna przestrzeń Internetu – Internet jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – komunikacja – zdrowie: wyzwania, szanse, zagrożenia, pod red. B. Aouila i W.J. Maliszewskiego, Toruń 2008.pl
dc.description.referencesSzpunar M., Wolność słowa jako warunek konieczny dla społecznego funkcjonowania internetu. Na przykładzie ACTA i Wikileaks, „Athenaeum” 2012, nr 34.pl
dc.description.referencesWardzała K., Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/download/2147/2135 dostęp: 27.06.2017.pl
dc.description.referencesWojciechowska A., Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problematyki, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, Zielona Góra 2002.pl
dc.description.referencesŻydek-Bednarczuk U., Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, [w:] Dialog a nowe media, pod red. M. Kity i J. Grzeni, Katowice 2003; dostępny online: http://uranos.cto.us.edu.pl/ dialog/archiwum/zydek-bednarczuk.pdf dostęp: 12.11.2018.pl
dc.description.volume18
dc.description.firstpage277pl
dc.description.lastpage299pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
dc.identifier.orcid0000-0002-1924-0544-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_E_Sokalska_Wartosciujace_nazwy_osob.pdf185,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.