REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8002
Tytuł: Polacy - Litwini - Białorusini. Przemiany stosunków etnicznych na północno-wschodnim pograniczu Polski
Autorzy: Bieńkowska-Ptasznik, Małgorzata
Słowa kluczowe: mniejszości etniczne
stosunki etniczne
mniejszość litewska
mniejszość białoruska
dominacja kulturowa
konflikt etniczny
Data wydania: 2007
Data dodania: 18-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Książka koncentruje się na analizie i porównaniu stosunków etnicznych między Polakami a Litwinami i Białorusinami w warunkach nowego ładu społecznego po 1989 roku. Książka oparta jest na badaniach terenowych w pólnocno-wschodniej części Polski.
Afiliacja: Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB
E-mail: m.bienkowska@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Wydanie publikacji dofinansowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
URI: http://hdl.handle.net/11320/8002
ISBN: 978-83-7431-115-1
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (ISoc)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bienkowska_Polacy_Litwini_Bialorusini.pdfPolacy-Litwini-Białorusini1,73 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.