REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7995
Tytuł: Budowanie marki pracodawcy w kontekście zarządzania talentami w organizacji
Inne tytuły: Employer branding strategy as a part of talent management
Autorzy: Nawracaj-Grygiel, Kinga
Słowa kluczowe: talent
marka pracodawcy
zarządzanie
talent
employer branding
management
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 150-158
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem artykułu było przedstawienie roli koncepcji budowania marki pracodawcy w zarządzaniu talentami w organizacji. Metodyka badania – W realizacji założonego celu posłużono się charakterystyką koncepcji budowania marki pracodawcy na podstawie światowej literatury w tym obszarze i opisano, w jaki sposób przyczynia się ona do efektywnego zarządzania pracownikami, którzy są obdarzeni wyjątkowymi zdolnościami. Wynik – Przeprowadzona analiza wykazała dodatnią korelację między wprowadzonymi elementami marki pracodawcy a sprawnością zarządzania talentami. Oryginalność/wartość – Współczesna gospodarka światowa jest postrzegana jako dynamicznie zmieniająca się, a warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są charakteryzowane jako turbulentne. Ekonomiści wskazują na wysokie znaczenie kapitału ludzkiego dla zdobywania przewag konkurencyjnych, jednakże badacze wskazują również na niedobór talentów, które budują wartość przedsiębiorstwa i decydują o jego sukcesie.
Goal – The main goal was to present the importance of employer branding in the talent management strategy. Research methodology – The research methodology is based on international literature review, that shows how the employer branding effectively supports the implementation of talent management strategy. Score – The result of the analysis is that there is a positive connection between the elements of employer branding and talent management – it helps in recruitment process of valuable employees and reduces the retention within the company. Originality /value – The global economy is described as the dynamically changing and highly competitive. Economists states that the human capital is the main factor of success. Unfortunately, in the same time, we can observe the lack of talents in the market. The employer branding is an interesting and comprehensive approach that is not s typical one when it comes to talent management strategy but it emphasizes the importance of this area of managing the valuable employees.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
URI: http://hdl.handle.net/11320/7995
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.11
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Nawracaj-Grygiel_Budowanie_marki_pracodawcy.pdf2,01 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.