REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7993
Tytuł: Wpływ instytucji lokalnych na kształtowanie się przedsiębiorczości
Inne tytuły: The influence of local institutions on the development of entrepreneurial attitudes
Autorzy: Żero, Sylwia
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość
uwarunkowania przedsiębiorczości
determinanty przedsiębiorczości
instytucje
entrepreneurship
conditions of entrepreneurship
determinants of entrepreneurship
institutions
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 118-133
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem niniejszego opracowania było poznanie wpływu instytucji, związanych z lokalnym środowiskiem, na kształtowanie się przedsiębiorczości w społeczeństwie. Metodyka badania – Realizacja założonego celu została osiągnięta dzięki krytycznej analizie literatury oraz sformułowaniu wniosków z przeprowadzonych badań własnych. Wynik – Analiza ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców pozwoliła uzyskać odpowiedzi na pytania, jaki wpływ mają instytucje na kształtowanie się przedsiębiorczości, jak również, jakie jest ich oddziaływanie na efekty osiągane przez przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Wartość dodaną pracy stanowi przeprowadzenie badania na terenie Polski, które wskazało małą istotność oddziaływania instytucji lokalnych na: przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz prowadzone przez nich działalności gospodarcze.
Goal – The goal of this paper is attempt to investigate the impact of a local institution on shaping entrepreneurial attitudes in society. Research methodology – Preparation of the article it required a literature analysis of the subject and drawing conclusions from own research. Score – As a result of the analysis of the conducted study, it is possible to indicate what impact institutions have on the shaping of entrepreneurial attitudes and what is the impact on the results achieved by enterprises. Originality /value – The added value of the work is to conduct a study in Poland, which indicates the small significance of the impact of local institutions on the emergence of entrepreneurial attitudes, entrepreneurs and their economic activities.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7993
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.09
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
S_Zero_Wplyw_instytucji_lokalnych_na_ksztaltowanie_sie_przedsiebiorczosci.pdf2,98 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.