REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7988
Tytuł: Zatrudnienie Białorusinów w Polsce w latach 2010-2017
Inne tytuły: Employment of Belarusians on Polish labour market in 2010-2017
Autorzy: Augustyńczyk, Julita
Słowa kluczowe: rynek pracy
zatrudnienie
zezwolenie na pracę
Białorusini
labor market
employment
work permit
Belarussians
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 35-45
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – W artykule skupiono się na poznaniu przyczyn wzmożonego napływu imigrantów zarobkowych z Białorusi do Polski, a za czas analizy przyjęto lata 2010-2017. Metodyka badania – W celu pogłębienia analizy, wykorzystano dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynik – Migracje zarobkowe, których celem jest poprawa sytuacji życiowej własnej i członków rodziny, są nieodłącznym elementem rynku pracy. Kluczowym problemem stało się zróżnicowanie zatrudnienia Białorusinów w Polsce z podziałem na branże i płeć oraz w układzie wojewódzkim. Oryginalność/Wartość – Zbadanie poziomu zatrudnienia Białorusinów na polskim rynku pracy, które jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, jednak wciąż stosunkowo nieznanym.
Goal – The article focuses on recognizing the causes of increased inflow of labor immigrants from Belarus in Poland, for the analysis time, adopting the years 2010-2017. Research methodology – In order to deepen the analysis, the author used data from the Ministry of Family, Labor and Social Policy. Score – Economic migrations for purposes of improving life situation are an inseparable element of the labor market. The key problem addressed in the article is the diversification of employment of Belarusians in Poland presented by industry, gender and voivodships. Originality /value – Prospecting the employment rate of Belarusians on the Polish labor market, which is an increasingly common phenomenon, but still unknown
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7988
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.03
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Materiały konferencyjne (IZarz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Augustynczyk_Zatrudnienie_Bialorusinow_w Polsce.pdf2,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.