REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7987
Tytuł: Znaczenie fiskalne podatku od nieruchomości na przykładzie województwa śląskiego w latach 2010-2016
Inne tytuły: Fiscal importance of property tax based on the example of śląskie voivodeship in the years 2010-2016
Autorzy: Błażkiewicz-Skuza, Katarzyna
Słowa kluczowe: gmina
budżet
podatek od nieruchomości
community
budget
property tax
Data wydania: 2019
Data dodania: 17-cze-2019
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3, Analizy makro- i mezoekonomiczne, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Małgorzata Roszkowska, s. 78-87
Konferencja: II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018
Abstrakt: Cel – Celem artykułu była ocena znaczenia i wydajności fiskalnej podatku od nieruchomości w strukturze dochodów własnych gmin województwa śląskiego w latach 2010-2016. Metodologia badania – W artykule wykorzystano: studia literaturowe, analizę aktów prawnych (z ekonomicznego punktu widzenia), a także analizę danych empirycznych, pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Wynik – Przeprowadzone badania uprawniają do wniosku, że wpływy budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości są kluczowym i najwydajniejszym fiskalnie źródłem dochodu gmin. Oryginalność/Wartość – Identyfikacja roli podatku od nieruchomości w dochodach własnych gmin województwa śląskiego oraz analiza stabilności fiskalnej.
Goal – The purpose of the article is to evaluate the importance and fiscal performance of property tax in the local revenues structure of śląskie voivodeship in years 2010-2016. Research methodology – In the article are used literature studies, analysis of legal acts (from the viewpoint of economics) and analysis of empirical data obtained from Central Statistical Office and Regional Chamber of Accounts in Katowice. Score – Research carried out that local revenues from property tax are leading and the most fiscal efficient source in the local revenues. Originality /value – Identification of the property tax role in the local revenues and fiscal stability in śląskie voivodeship.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
URI: http://hdl.handle.net/11320/7987
DOI: 10.15290/wpewbmn3.2019.06
ISBN: 978-83-917772-9-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 24 maja 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Blazkiewicz-Skuza_Znaczenie_fiskalne_podatku_od_nieruchomosci.pdf2,07 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.