REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7981
Tytuł: Uczucie świadczące o naszej niedoskonałości, czyli wstyd w definicjach studentów lubelskich
Inne tytuły: A feeling which reveals our imperfection – the notion of wstyd ‘shame, embarrassment’, as defined by university students in Lublin
Autorzy: Karwatowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: shame
embarrassment
feeling
definition
student
Data wydania: 2018
Data dodania: 14-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 89-98
Abstrakt: The aim of this paper is to analyse the definitions of the word wstyd ‘shame, embarrassment’ formulated by the students of the Faculty of Humanities at Maria Curie Skłodowska University in Lublin (overall, one hundred and fifty people). Before the analysis is undertaken, the author refers to what is known about this complex and equivocal feeling. Most of the students provided open, cognitive definitions of the word, but some of them also gave closed, structural and ostensive definitions. In the majority of the instances, the notion was defined in negative terms, but in a few cases its positive aspects were mentioned. In such cases, wstyd was described as a regulator of behaviour, as a factor which prevents people from acting in socially unacceptable ways. Hence such terms used in its description as a compass or a brake.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: malgorzata.karwatowska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7981
DOI: 10.15290/baj.2018.18.06
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5582-3758
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_M_Karwatowska_Uczucie_swiadczace_o_naszej_niedoskonalosci.pdf112,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.