REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7962
Tytuł: Metafora w poezji dla dzieci Danuty Wawiłow
Inne tytuły: Metaphor in Danuta Wawiłow’s poetry for children
Autorzy: Borek, Bartłomiej
Słowa kluczowe: Danuta Wawiłow
metaphor
poetry
child
Data wydania: 2018
Data dodania: 10-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 11-27
Abstrakt: Thesis Metaphor in Danuta Wawiłow’s poetry for children is an attempt for answer how the metaphors in poetry of an author is classificated. Based on poetry material has been explored an attendance of metaphors (personification, reification, example of one-time mystery metaphor and metaphor in instrumental case) with marking a value of getting the knowledge this stylistic method, which accompanies to the process of getting to know the world of young reader.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: borek.bartłomiej@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7962
DOI: 10.15290/baj.2018.18.01
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7503-8703
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_B_Borek_Metafora_w_poezji_dla_dzieci_Danuty_Wawilow.pdf132,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.