REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7954
Tytuł: XIV Мiжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасцi”, Гродна, 26 кастрычнiка 2018 г.
Autorzy: Twaranowicz, Halina
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 504-508
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Twaranowicz Halina (Тварановiч Галiна) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (profesor UwB).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7954
DOI: 10.15290/bb.2018.10.40
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6895-9010
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_40_10_2018.pdf102,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.