REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7952
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Literatura białoruska w Polsce – wczoraj i dziś”, Białystok 24–25.05.2018 r.
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Data wydania: 2018
Data dodania: 7-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 499-502
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Alsztyniuk Anna (Альштынюк Анна) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (asystent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7952
DOI: 10.15290/bb.2018.10.38
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6013-2430
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Alsztyniuk_Miedzynarodowa_Konferencja_Naukowa.pdf101,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.