REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7917
Tytuł: Obraz minionej epoki w programie telewizyjnym Legendy PRL
Inne tytuły: Poland Before 1989 in a TV Programme Legendy PRL
Autorzy: Arcimowicz, Krzysztof
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 347-361
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: Legendy PRL (The Legends of the People’s Republic of Poland) is a TV programme which has been broadcast by a Polish TV station TVN Turbo since 2007. It presents automobiles and other vehicles from the period before 1989 when Poland was a socialist country. The vehicles are used as a point of departure to talk about the life in the previous system in Poland. With reference to methodological demands made by the representatives of discourse-historical approach I analysed 19 episodes of the programme. Legendy PRL most often makes use of the strategy of peculiarity which consist in stressing the differences in the social and economic life in socialist and present-day Poland. The picture of the former times painted in the programme is varied. The makers refer to discourse strategies which are aimed at evoking two feelings in the viewers: sentiment – when they show the bright sides of the life in socialist Poland – and resentment – when the dark sides of that life are presented.
Nota biograficzna: Krzysztof Arcimowicz – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zainteresowania naukowe: antropologia i socjologia: przedmiotów, mediów, płci. W ostatnich trzech latach opublikował artykuły związane ze wskazaną problematyką badawczą w periodykach naukowych, takich jak „Studia Socjologiczne”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Rocznik Lubuski”, „Folia Sociologica. Acta UniversitatisLodziensis”, „Creativity. Theories – Research – Applications”. Jest autorem książki Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach (Warszawa 2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7917
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (ISK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Arcimowicz_Obraz_minionej_epoki.pdf312,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.