REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7916
Tytuł: Беластоцкiя i гродзенскiя выданнi як крынiцы спадчыны БНР у фалерыстыцы: Abducet praedam, cui occurit prior...
Inne tytuły: Books published in Bialystok and Grodno as the source of the Belorusian People’s Republic heritage in Phaleristics: Abducet praedam, cui occurit prior...
Książki opublikowane w Białymstoku i Grodnie jako źródło spuścizny falerystycznej w Białoruskiej Republice Ludowej
Autorzy: Kazanina, Wiola
Słowa kluczowe: phaleristics
the Belarusian People’s Republic
orders
symbolism
historicism
falerystyka
Białoruska Republika Ludowa
nagrody
symbolizm
historyzm
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 429-439
Abstrakt: The article analyzes the contribution of books published in Bialystok and Grodno, or prepared by local natives in the description of the Belarusian People’s Republic heritage in phaleristics. The author’s attention is focused on the analysis of the BPR badges, orders, award items, and their cultural and historical context. It is argued that, according to the publications, the BPR phaleristic investigators study the symbolism of search for better and fair fate for people in Belarus in cooperation with the neighboring nations. What is more, the author argues that the symbolism possesses elements of esoterics, artistic aesthetics and well-grounded historicism.
W artykule omówiono wkład materiałów opublikowanych w Białymstoku i Grodnie, lub przygotowanych przez miejscowych badaczy, dotyczących spuścizny Białoruskiej Republiki Ludowej w zakresie falerystyki. Zwrócono uwagę na nagrody, ordery, medale, oraz ich kontekst kulturowy i historyczny. Autorka artykułu uważa, że uwzględnione publikacje pokazują kierunek badań falerystycznych, symbolizm wiekowych poszukiwań lepszego i bardziej sprawiedliwego losu dla Białorusinów we współpracy z sąsiadami. Jej zdaniem symbolizm zawiera elementy ezoteryki, estetyki i solidnie zakorzenionego historyzmu.
Afiliacja: Państwowy Białoruski Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk
Nota biograficzna: Kazanina Wiola (Казанiна Вiëла) – magister historii sztuki, Białoruski Uniwersytet Państwowy Kultury i Sztuki, Katedra Białoruskiej i Powszechnej Kultury i Sztuki (doktorantka).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7916
DOI: 10.15290/bb.2018.10.31
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1783-9596
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_W_Kazanina_Беластоцкiя_i_гродзенскiя_выданнi.pdf234,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.