REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7905
Tytuł: „Taniec małp w społecznej próżni”, czyli PRL-owskie (re)sentymenty Janusza Głowackiego
Inne tytuły: “The Dance of the Monkeys in a Social Vacuum,” or Janusz Głowacki’s Resentment of The Polish People’s Republic
Autorzy: Olczak, Katarzyna
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 183-196
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: The main purpose of this article is to show Janusz Głowacki’s point of view – how he depicts his experiences from the ‘60s and ‘70s. The author refers to Głowacki’s works from this time as well as his more contemporary texts. A light is shed on both sentiments and resentments concerning the period of the Polish People’s Republic, which are reflected in individual texts from different stages of Głowacki’s career. Thanks to this we may observe how much his perception of the reality back then has changed over time. Main categories for Głowacki are “nostalgia” and “experience,” both from the perspective of psychological and sociological research (F. Davis, M. Lewicka) as well as from historical and literary angle (R. Koselleck, S. Boym, M. Saryusz-Wolska). What serves as the context for the analysis of Głowacki’s works is the category of autobiographical space, which in this case is Warsaw.
Nota biograficzna: Katarzyna Olczak – mgr, doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą życia i twórczości Janusza Głowackiego w Nowym Jorku. Zajmuje się problemami z zakresu geopoetyki, socjologii miasta oraz autobiografizmu. Publikacje naukowe: Autobiografizm we wczesnych dramatach Janusza Głowackiego, w: Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru, red. J. Ciechowicz (Gdańsk 2013), „Dziecko SPATiF-u”, czyli warszawskie życie Janusza Głowackiego, w: Ścieżkami pisarzy, t. 2, red. A. Grochowska, M. Mus (Kraków 2015), Przestrzeń Nowego Jorku zapisana w tekstach Janusza Głowackiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2016 nr 8, Ucieczka od rzeczywistości w dramatach i autobiografii Janusza Głowackiego, w: Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, red. S. P. Kukulak, J. Olejniczak (Katowice 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7905
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Olczak_Taniec_malp_w_spolecznej_prozni.pdf278,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.