REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7905
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOlczak, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-06-05T10:06:28Z-
dc.date.available2019-06-05T10:06:28Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 183-196pl
dc.identifier.isbn978-83-65155-82-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7905-
dc.description.abstractThe main purpose of this article is to show Janusz Głowacki’s point of view – how he depicts his experiences from the ‘60s and ‘70s. The author refers to Głowacki’s works from this time as well as his more contemporary texts. A light is shed on both sentiments and resentments concerning the period of the Polish People’s Republic, which are reflected in individual texts from different stages of Głowacki’s career. Thanks to this we may observe how much his perception of the reality back then has changed over time. Main categories for Głowacki are “nostalgia” and “experience,” both from the perspective of psychological and sociological research (F. Davis, M. Lewicka) as well as from historical and literary angle (R. Koselleck, S. Boym, M. Saryusz-Wolska). What serves as the context for the analysis of Głowacki’s works is the category of autobiographical space, which in this case is Warsaw.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Katedrapl
dc.title„Taniec małp w społecznej próżni”, czyli PRL-owskie (re)sentymenty Janusza Głowackiegopl
dc.title.alternative“The Dance of the Monkeys in a Social Vacuum,” or Janusz Głowacki’s Resentment of The Polish People’s Republicpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteKatarzyna Olczak – mgr, doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą życia i twórczości Janusza Głowackiego w Nowym Jorku. Zajmuje się problemami z zakresu geopoetyki, socjologii miasta oraz autobiografizmu. Publikacje naukowe: Autobiografizm we wczesnych dramatach Janusza Głowackiego, w: Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru, red. J. Ciechowicz (Gdańsk 2013), „Dziecko SPATiF-u”, czyli warszawskie życie Janusza Głowackiego, w: Ścieżkami pisarzy, t. 2, red. A. Grochowska, M. Mus (Kraków 2015), Przestrzeń Nowego Jorku zapisana w tekstach Janusza Głowackiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2016 nr 8, Ucieczka od rzeczywistości w dramatach i autobiografii Janusza Głowackiego, w: Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, red. S. P. Kukulak, J. Olejniczak (Katowice 2016).pl
dc.description.referencesBaniewicz E., Dżanus. Dramatyczne przypadki Janusza Głowackiego, Warszawa: Marginesy 2016.pl
dc.description.referencesBereza H., Akt, w: tegoż, Taki układ, Warszawa: Iskry 1981.pl
dc.description.referencesBoym S., Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, w: Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wołowiec: Czarne 2002.pl
dc.description.referencesCzermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Dzień słodkiej śmierci, Warszawa: Iskry 1969.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Greenpoint, w: tegoż, Z głowy, Warszawa: Świat Książki 2004.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Koncepcja wielkiego bruderszaftu, w: tegoż, Z głowy, Warszawa: Świat Książki 2004.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Polowanie na muchy, w: tegoż, Nowy taniec la-ba-da, Gdańsk: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000.pl
dc.description.referencesGłowacki J., W Trójkącie Bermudzkim, w: tegoż, Z głowy, Warszawa: Świat Książki 2004.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Wielki brudzio, w: tegoż, Ścieki, skrzeki, karaluchy: utwory prawie wszystkie, Warszawa: BGW 1996.pl
dc.description.referencesGłowacki J., Wirówka nonsensu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968.pl
dc.description.referencesLewicka M., Psychologia miejsca, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012.pl
dc.description.referencesMarek Grechuta i Małgorzata Braunek – dialog w filmie „Polowanie na muchy”, [online:] https://www.youtube.com/watch?v=cGbggoJ8jY0 [dostęp 10.01.2017].pl
dc.description.referencesNostalgia, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.pl
dc.description.referencesOlczak K., „Na drewnianej estradzie […] osiedliło się plemię homlesów” – pamięć Nowego Jorku według Janusza Głowackiego [w druku].pl
dc.description.referencesOlczak K., Czar PRL-u uchwycony w twórczości Janusza Głowackiego, [w przygotowaniu].pl
dc.description.referencesPamięć autobiograficzna, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.pl
dc.description.referencesRozmowa z Januszem Głowackim w Klubokawiarni Chłodna 25 podczas III Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”, [online:] http://www.youtube.com/watch?v=pBtruxEEttw [dostęp 06.03.2017].pl
dc.description.referencesSaryusz-Wolska M., Doświadczenie (n)ostalgii, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2006.pl
dc.description.referencesSentyment, w: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Świat Książki 2000.pl
dc.description.referencesSpołeczne ramy pamięci, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.pl
dc.description.firstpage183pl
dc.description.lastpage196pl
dc.identifier.citation2PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiegopl
dc.conferenceInterdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Olczak_Taniec_malp_w_spolecznej_prozni.pdf278,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.