REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7904
Tytuł: „Wielki spis marzeń, tęsknot i bzików” – PRL we wspomnieniach Agnieszki Osieckiej
Inne tytuły: “A great list of dreams, longings and follies” – PRL in the memoirs of Agnieszka Osiecka
Autorzy: Potasińska, Paulina
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 169-181
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: In my article, I give an analysis of Ugly Fortysomethings [Szpetni czterdziestoletni] by Agnieszka Osiecka treated as a testimony doubly entangled in longings. First of all because it is dictated by nostalgia and secondly because it triggers nostalgia in both younger and older readers. I answer the question of what characters, words and events Osiecka considered iconic: a key which enables the reconstruction of the everyday life of “beautiful twentysomethings” growing up in Poland during the Post-Stalin Thaw. My reflections are supported by the theories developed on the ground of autobiographical studies and memory studies. Thanks to these two methodologies I can refine writer’s memory type and narrative pattern which was created by Osiecka. Furthermore, I propose some new terms because her memoirs go beyond stabilized conventions and literary genres, making it difficult to fit them into the framework of the current discourse.
Nota biograficzna: Paulina Potasińska – wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, lektorka języka polskiego jako obcego, doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku, badaczka literatury związanej z Warszawą. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą wizerunków stołecznych pisarzy uwzględniających w swoich autokreacjach pochodzenie z dobrych domów lub ze złych dzielnic Warszawy. Współpracuje m.in. z Fundacją „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej i z „Oknem na Warszawę”. Autorka książki Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego (Warszawa 2015) oraz licznych artykułów z zakresu literaturoznawstwa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7904
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Potasinska_Wielki_spis_marzen_tesknot_i_bzikow.pdf272,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.