REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7901
Tytuł: Krytyka kultury w PRL-u. Na podstawie Dziennika Jana Józefa Szczepańskiego
Inne tytuły: „Cultural Critic” of PRL. On the basis of Jan Józef Szczepański’s Diary
Autorzy: Gontarz, Beata
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 149-167
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: The starting point for the author of the article is the thesis that the „cultural critic” of PRL by Jan Józef Szczepański was formed against the model of the socialist realism art and the ideology-laden mass culture. Szczepański’s attitude towards PRL from the beginning didn’t rely on feelings, but on the assess the schematic and simplified aesthetic that was imposed on artists. On the basis of Diary is indicated some unexpected aspect of Szczepański’s involvement in cultural life in 1940s and 1950s, which is the advertent observation socialmind sets and artists’ performances, the searching for symptoms of the creative independence (for instance the art-making of Tadeusz Brzozowski, the exhibition of the youth visual artists „Arsenal” in Warsaw in 1955). The analysis of excerpts of Diary leads the author of the article to the statement that Szczepański’s „cultural critic’ of PRL is a part of his criticism of the contemporary culture.
Nota biograficzna: Beata Gontarz – dr hab. nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: modele literatury współczesnej, zwłaszcza autobiografizm, autotematyzm, dyskurs historyczny, korespondencja literatury ze sztukami wizualnymi. Jest autorką książek: Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego (Katowice 2001), Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej (Katowice 2014), współautorką z Aleksandrą Dębską-Kossakowską i Moniką Wiszniowską Literackie reprezentacje historii. Świadectwa – mediatyzacje – eksploracje (Katowice 2013). Redagowała O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice (Katowice2003), Kulturowe gry w „Grze o tron” (Katowice 2016), współredagowała z Małgorzatą Krakowiak Świat przez pryzmat „ja”, t. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse (Katowice 2006), Świat przez pryzmat „ja”, t. 2: Studia i interpretacje (Katowice 2006), Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu (Katowice 2009).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7901
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Gontarz_Krytyka_kultury_w_PRL-u.pdf337,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.