REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7900
Tytuł: Polska Rzeczpospolita Luksusowa. Reaktywacja PRL-u bez resentymentów
Inne tytuły: Polish Luxury Republic. PRL revival without the ressentiment’s
Autorzy: Więch, Karol
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Źródło: PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 127-145
Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Abstrakt: The aim of the article is to show the activities in revitalizing products and brands originally operating in the Polish People’s Republic and now returning in the form of luxury consumer goods. Speaking of four such revivals in the form of brands: Junak, Unitra, Błonie and Relax and series of seats designed in the Polish People’s Republic by Roman Modzelewski and Czesław Knothe. Reactivation projects are accompanied by a non-ressentiment look at the period of socialism in Poland. The marketing strategies of the companies in question are based on a more or less visible mission to preserve the Polish tradition of industrial design. However resurgent products and brands are causing a lot of resentment comments, especially in the digital space, showing the fragmentation of Polish society into antagonists and supporters of the return of the Polish People’s Republic in the new version. Consequently, the consumer goods of PRL provenance become the accelerator of political disputes and the incentive to account for history by individuals who may not feel „beneficiaries” of systemic changes after 1989.
Nota biograficzna: Karol Więch – mgr, asystent w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania nad mediami niezależnymi w PRL, komunikacją zapośredniczoną przez media cyfrowe oraz komunikacją wizualną. Jest autorem publikacji: Pęknięcia w Sieci, czyli przestrzenie aktywowania postaw cynicznych przez użytkowników Internetu, w: Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, red. A. Kisielewska (Białystok 2014), Mentor – Prosument – Przyjaciel. Komunikacja instruktażowa w dobie nowych mediów, w: Przestrzenie komunikacji: technika, język, kultura, red. E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (Gliwice 2015), Re-sentymenty wobec PRL-u. Niezależna twórczość filmowa Studia Video Kontakt w Paryżu, w: „1984”. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska (Warszawa 2015).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7900
ISBN: 978-83-65155-82-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Wiech_Polska_Rzeczpospolita_Luksusowa.pdf324,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.