REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7895
Tytuł: Мельнiцкi ўраджэнец Мiкалай Крэйдзiч – беларускi праваслаўны святар i паэт
Inne tytuły: Born in Myelnik Nikolay Kreydzich – Belarusian Orthodox poet and priest
Mikołaj Krejdzicz – białoruski prawosławny duchowny i poeta rodem z Mielnika
Autorzy: Szczawinskaja, Łarysa
Słowa kluczowe: Podlasie
Belarusian literature written in Russian
Eastern Orthodox Church
a preacher of God
białoruska literatura rosyjskojęzyczna
prawosławie
bogogłasnik
Data wydania: 2018
Data dodania: 4-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 341-353
Abstrakt: The article explores an artistic heritage of Nikolay Platonovich Kreydzich (1873–1938) – Belarusian priest and writer, born in the town of Myelnik. His name is practically unknown to a modern mass reader, but undoubtedly he and his literary works deserve special attention and study.
W artykule omówiono artystyczną spuściznę Mikołaja Krejdzicza (1873–1938) – białoruskiego duchownego i pisarza, urodzonego w Mielniku. Jego imię jest praktycznie nieznane współczesnemu masowemu odbiorcy, ale niewątpliwie jego twórczość zasługuje na szczególną uwagę i badania.
Afiliacja: Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Nota biograficzna: Szczawinskaja Łarysa (Шчавiнская Ларыса) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Instytut Slowianoznawswa Rosyjskiej Akademii Nauk (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/7895
DOI: 10.15290/bb.2018.10.26
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9385-3509
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_26_10_2018.pdf241,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.