REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7893
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKisielewski, Andrzej-
dc.date.accessioned2019-06-04T08:58:40Z-
dc.date.available2019-06-04T08:58:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationPRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Gdańsk 2017, s. 13-34pl
dc.identifier.isbn978-83-65155-82-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7893-
dc.description.abstractThis essay is an attempt to look at the problem that was constantly present in texts about art of PRL (Polish People’s Republic) – it is a desire to search for specific features that would define PRL’s art difference and uniqueness, kind of it’s differentia specifica. It is ineresting that such features were usually sought in context of Western art. “Nativeness” was often defined as a reference to traditions of Polish art and culture, for example the tradition of Polish Romanticism, interestingly, it was also analyzed int the context of its references to Western art. Polish art critics evaluated these last references in two different ways. On the one hand they interpret (saw) it as attempt to match the neo-avant-garde Western modernity, so that Polish art appeared as modern and progressive and in some ways equall to Western art. On the other hand these references heave become the reason of faulting Polish artists for not proposing anything new in art and taking over or adapting what was already invented and introduced in the West. Because Polish artists often did not know English language and did not have an access to basic critical or analytical texts, these adaptations often took place without any deeper knowledge of developed in the West phenomena. Western codes of neo-avantgarde art had in Poland – country existing „in the shade of Yalta” — very particular meaning. Neo-avangard art, often inspired and modeled on works created in the West, was a manifestation of artistic freedom and intellectual independence and thus it can be seen as an expression of desire for so-called normality which was measured by patterns developed in Western culture. Undoubtfully the political context played a very significant role in the process of crystallization of distinctive features of PRL’s art. It was evident in many neo-avantgarde pieces of art and artistic activities of Polish artists. Thus we can see two expressions evident in PRL’s art. On one hand there were pieces of art which were complying with the „system” and serving reality dominated by social, political, economic and military factors. On another hand there were pieces of art expressing decisive criticism of PRL socio-political situation and desire for freedom, ironically, inspired by Western neo-avantgarde.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Katedrapl
dc.titleTopos rodzimości w refleksji o sztuce epoki PRL-upl
dc.title.alternativeThe topos of “naitiveness” in reflection on art in the time of PRLpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteAndrzej Kisielewski – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Jest historykiem sztuki zajmującym się historią sztuki XX i XXI wieku, teorią i antropologią sztuki, a także współczesną kulturą wizualną. Uprawiał krytykę artystyczną i eseistykę poświęconą sztuce współczesnej. Autor artykułów naukowych o sztuce współczesnej i nowoczesnej kulturze wizualnej. Autor książek: Karny (Białystok 1995), Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą (Białystok 1999), Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności (Białystok 2011). Redaktor prac zbiorowych: Artystów gry z kulturą (Białystok 2009), Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część I (Białystok 2015). Współredaktor książek: z Wojciechem J. Bursztą Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu (Poznań 2015), z Alicją Kisielewską Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011–2014. Część II (Białystok 2016), z Alicją Kisielewską i Moniką Kostaszuk-Romanowską Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (Białystok 2017) .pl
dc.description.referencesBaraniewski W., „Obiekt z realnego życia”. O gobelinie Życie Warszawy Magdaleny Abakanowicz, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, red. W. Baraniewski, B. Dąb-Kalinowska, J. Guze, L. Nader, A. Pieńkos, M. Smoliński, A. Ziemba, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.pl
dc.description.referencesBogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1983.pl
dc.description.referencesBorowski W., Pseudoawangarda, „Kultura” 1975, nr 12.pl
dc.description.referencesBrach-Czaina J., Neobrutalizm, w: Co słychać, red. M. Sitkowska, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesBürger P., Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas – Polskie Towarzystwo Estetyczne 2006.pl
dc.description.referencesFoster H., Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2010.pl
dc.description.referencesGiżycki M., Malarstwo po malarstwie, w: Co słychać, red. M. Sitkowska, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesJuszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2005.pl
dc.description.referencesKępińska A., Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945–1978, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1981.pl
dc.description.referencesKorduba P., Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego. Cepelia. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana – Narodowe Centrum Kultury 2013.pl
dc.description.referencesKowalska B., Polska awangarda malarska 1945–1980. Szanse i mity, Warszawa: PWN 1988.pl
dc.description.referencesLeder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014.pl
dc.description.referencesNader L., Konceptualizm w PRL, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Fundacja Galerii Foksal 2009.pl
dc.description.referencesOlszewski A. K., Dzieje sztuki polskiej 1890–1980 w zarysie, Warszawa: Interpress 1988.pl
dc.description.referencesOsęka A., Co się zdarzyło rzeźbie naszej?, w: tegoż, Sztuka z dnia na dzień, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976.pl
dc.description.referencesOsęka A., Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955–1970, Warszawa: Arkady 1971; tegoż, Sztuka z dnia na dzień, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976.pl
dc.description.referencesOsęka A., Skrodzki W., Polnische Bildhauerkunst der Gegenwart, Warszawa: Arkady 1977.pl
dc.description.referencesPiotrowski P., Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, Poznań: Rebis 2005.pl
dc.description.referencesPolska szkoła tkaniny. Z Ireną Huml rozmawiają Marta Kowalewska i Michał Jachuła, w: Splendor tkaniny: katalog wystawy, red. M. Kowalewska, M. Jachuła, Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2013.pl
dc.description.referencesPorębski M., Jak pisać historię sztuki polskiej, w: tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983.pl
dc.description.referencesPorębski M., Polska romantyczna, w: tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków – – Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983.pl
dc.description.referencesPorębski M., Polskość jako sytuacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002.pl
dc.description.referencesPorębski M., Refleksje po wystawie „Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej”, w: tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983.pl
dc.description.referencesPorębski M., Rodowody współczesnej plastyki polskiej, w: tegoż, Pożegnanie z krytyką, Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983.pl
dc.description.referencesRocznik polityczny i gospodarczy 1973, red. T. Galiński, W. Janiurek, E. Krzeczkowska, K. Secomski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1974.pl
dc.description.referencesRonduda Ł., Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa – Jelenia Góra: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – Polski Western 2009.pl
dc.description.referencesSloterdijk P., Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011.pl
dc.description.referencesStopczyk S. K., Malarstwo polskie. Od realizmu do abstrakcjonizmu, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988.pl
dc.description.referencesSzubert P., Morderstwo w czerwonym pokoju, w: Co słychać, red. M. Sitkowska, Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Bonarski 1989.pl
dc.description.referencesŚwidziński J., Rozmowy konceptualne, „Wypisy ze sztuki” 1977, nr 2.pl
dc.description.referencesTylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2010.pl
dc.description.referencesWłodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991.pl
dc.description.referencesWojciechowski A., Czas smutku. Czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1992pl
dc.description.referencesWojciechowski A., Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975.pl
dc.description.firstpage13pl
dc.description.lastpage34pl
dc.identifier.citation2PRL-owskie re-sentymenty, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Andrzeja Kisielewskiegopl
dc.conferenceInterdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "PRL-owskie re-sentymenty", 22-23 listopada 2016 r.
Materiały konferencyjne (ISK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Kisielewski_Topos_rodzimosci_w_refleksji_o_sztuce_epoki_PRL-u.pdf369,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.